Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Naše odborná činnost

a) výzkum vlivu sluneční aktivity na lidský organismus, výzkum vztahů Slunce - Země a Slunce - člověk
b) publikace výsledků našich pozorování a výzkumů v českých a zahraničních odborných časopisech
c) sledování sluneční aktivity (vizuálně - zakreslování fotosféry, chromosférická pozorování v H-alfě čáře, rádiová pozorování na 27 kHz (SEA - atmosférické poruchy)) a 29 MHz a MHz (kosmický šum)
d) registrace poruch geomagnetického pole
e) pozorování slunečních zatmění
f) zasílání výsledků a zpráv o sluneční aktivitě do TV, rádia a denního tisku
g) předpovídání sluneční aktivity
h) zasílání našich měření do ostatních hvězdáren a slunečních center (Boulder - USA, Moskva - Rusko)
i) alertová (varovaní) služba pro medicínu (náhlé zvýšení sluneční aktivity)
j) fotografie noční oblohy (komety, planetky, meziplanetární hmota, deep sky objekty)
k) projekt Gama (sledování protějšků gama záblesků)
l) meteorologická měření
m) měření znečištění ovzduší
n) seismická měření
o) vývoj a testování nových přístrojů a zařízení
p) pořádání vědeckých seminářů
q) spolupráce s organizacemi ochrany přírody

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs