Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Výzkum Slunce

Pozorování slunce a zpracováním výsledků těchto pozorování se věnujeme již od počátků Od 60. let šlo o vizuální sledování Slunce - zpočátku v oboru viditelného světla (zakreslování fotosféry, zakreslování a fotografie slunečních skvrn), Od let 1964 a 1965 také pozorování rádiová (na frekvencích 29,5 MHz a 32,7 MHz) a registrace sluneční aktivity nepřímou registrací RTG záření. V roce 1966 byl pořízen úzkopásmový H-alfa filtr pro fotografování chromosferických erupcí.

V současné době probíhají systematicky pravidelná pozorování a záznam sluneční aktivity. K tomu účelu slouží tzv patrolní dalekohled, který se skládá ze soustavy dvou rovinných zrcadel, jenž soustřeďují světlo do napevno vodorovně uloženého dalekohledu. Tento dalekohled pak předává obraz na optickou lavici, umístěnou v temné komoře. Tato lavice umožňuje velice rychle měnit pozorovací uspořádání a tak zpřístupňuje celou řadu experimentů. V základním režimu je lavice připravena na pozorování ve třech vybraných spektrálních oborech, a to v bílém světle (neutrálními filtry zeslabené sluneční světlo), dále v červeně zabarvené čáře H-alfa (656,3 nm) a v téměř ultrafialové čáře CaII-K (393,4 nm), které jsou dostupné díky dvěma nezávislým interferenčním řetězcovým filtrům Šolcova typu. Snímání je řešeno průmyslovou CCD kamerou a následnou digitalizací do PC, kde probíhá požadované zpracování obrazu. Druhý předpřipravený režim je spektroskopický, kdy lze pozorovat Slunce v jakékoli vlnové délce optického oboru. Vše ostatní (např. zakázková proměřování optických soustav, testování optických elementů a pod.) je k dispozici velice rychlou přestavbou prvků na optické lavici. Druhá linie přístrojů je tvořena radiovými metodami , kam patří příjem radiového kosmického šumu na frekvenci 32,8 MHz, druhá frekvence 29,5 MHz je v rekonstrukci, stejně jako radioteleskop 565 MHz. Poslední radiovou metodou je nepřímá metoda registrace rentgenového toku ze Slunce, konkrétně metodou SEA, tedy "radiovou"odezvou ionosferické vrstvy D. Všechna pozorování jsou publikována na internetu, dále v prestižním katalogu Solar- Geophysical Data (vyd. NOAA + NESDIS + NGDC Boulder, USA), jakož i ve zpravodaji Hvězdárny v Úpici.

Zvláštní kapitolou v pozorování Slunce jsou pozorování úplných zatmění Slunce. Pouze podmínky nastávající v okamžiku, kdy měsíční kotouč zakryje Slunce totiž umožňují některá speciální měření. Sluneční korony. Pozorování prováděná na kosmických družicích umožňují sledovat Slunce prakticky nepřetržitě ve velkém spektrálním rozsahu. Bohužel však většinou rozlišení dalekohledů nedosahuje potřebných parametrů, případně je velké rozlišení omezeno pouze na úzký spektrální obor. Pozorování úplného zatmění Slunce umožňuje pozorovat sluneční korónu sice jen pouze po velmi krátkou dobu - maximálně okolo 7 minut při pozorování z jednoho místa. Tuto dobu je možno často výrazně prodloužit při použití více-staničního pozorování. Bohužel se zatmění opakují v dlouhých intervalech. Další nevýhodou tohoto typu pozorování je velká závislost na počasí. Výhodou pozorování úplného zatmění Slunce je možnost použití i velkých přístrojů na pozorování, čímž je možno dosáhnout velké rozlišovací schopnosti. Použití více pozorovacích technik v současném okamžiku umožňuje velmi komplexní pohled na korónu. Nezanedbatelnou výhodou je i velká flexibilita připravovaných experimentů, možnost velmi pružné korekce pozorovacích programů podle aktuálních podmínek a nakonec i relativně nízké náklady ve srovnání s provozem kosmického pozorování. V současné době je možno pozorovat trend návratu k pozemským pozorováním slunečních zatmění, která významně doplňují pozorovací programy dalekohledů v kosmickém prostoru. Vědecké týmy těchto dalekohledů pro dobu zatmění vytvářejí pozorovací kampaně a provádějí podpůrné pozorovací programy synchronizované s pozemskými. Pracovníci Hvězdárny podnikají, potýkajíc se zejména s problémy ekonomického rázu, výpravy za Slunečními zatměními po celém Zemi.

Účelem pozorování je zkoumání vlastností a chování horké plazmy za různých podmínek (přirozené prostředí, v pozemských laboratorních podmínkách je totéž pozorování nákladné a komplikované). Kromě získávání vědeckých poznatků slouží výsledky pozorování i k tvorbě varovných zpráv pro energetické a zdravotnické účely.


  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs