Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Program akcí pro rok 2009

Akce pro veřejnost pořádané Hvězdárnou v Úpici

Leden:
1.1. Pozorování Slunce (13 - 15 hodin, hvězdárna a Náměstí T.G.M. v Úpici)
7.1. Pozorování zákrytu Plejád Měsícem a objektů noční oblohy (17 - 20 hod., hvězdárna)
9.1. Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA "Astronomické úkazy v roce 2009" aneb Cestovaní po obloze v Mezinárodním roce astronomie (18 hodin, hvězdárna)


Únor:
11.2.Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA "Jak se žije v Novosibirsku při zatmění Slunce" (19 hodin, hvězdárna)


Březen:
Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (termín a název bude upřesněn, hvězdárna)
9.3. Přednáška ke 40. výročí přistání člověka na Měsíci (kino Vesmír Trutnov)
21.3. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního meteorologického dne (hvězdárna)


Duben:
Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (termín a název bude upřesněn, hvězdárna)
2.-5.4. Sto hodin s astronomií (hvězdárna)
25.4. Den otevřených dveří v rámci Dne Země (hvězdárna)


Květen:
19.5. Pořad v rámci cyklu přednášek k IYA (název bude upřesněn, městský sál)
19.-21.5. Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (městský sál)
30.5. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne dětí (hvězdárna)


Červen:
13.6. Den otevřených dveří v rámci oslav města Úpice (hvězdárna)
13.6. Mimořádné pozorování noční oblohy (hvězdárna)
26.-28.6. Pozorovací víkend pro mládež ZŠ(hvězdárna)
27.6. Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (název bude upřesněn, hvězdárna)


Červenec:
17.7.- 2.8. Letní astronomická expedice mládeže (hvězdárna)
17.7.- 2.8. Letní cyklus přednášek (hvězdárna)
25.7. Jednodenní astronomický seminář (městský sál)
01.7.- 31.7 .Pozorování Slunce v ZOO (kaľdé úterý za jasného počasí, ZOO Dvůr Králové)


Srpen:
Pozorování noční oblohy v rámci hudebního festivalu OPEN AIR MUSIC FESTIVAL (termín bude upřesněn dle termínu konání festivalu, Trutnov)
Od poloviny srpna - pozorování oblohy při nočním SAFARI v ZOO Dvůr Králové (všechny pátky, ZOO Dvůr Králové)
Pozorování Slunce v ZOO (kaľdé úterý za jasného počasí, ZOO Dvůr Králové)
Vyhlášení soutěže o nejlepší dětskou kresbu "Jak děti vidí hvězdy"


Září:
25.9. Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (termín a název bude upřesněn, hvězdárna)
25.9. Akce v rámci oslav Noci s vědci, bohatý doprovodný program (hvězdárna, ZOO Dvůr Králové)
Pozorování oblohy při nočním SAFARI v ZOO Dvůr Králové (všechny pátky, ZOO Dvůr Králové)


Říjen:
Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (termín a název bude upřesněn, hvězdárna)
Počátek říjnaakce v rámci Světového kosmického týdne (termín bude upřesněn, hvězdárna)
24.-25. 10. účast na akci vyhlášené Hvězdárnou v Rokycanech "25 hodin s astronomií" (hvězdárna)
28. 0. Den otevřených dveří v rámci Dne kraje (hvězdárna)


Listopad:
6.11. Vernisáľ výstavy o vesmíru a činnosti hvězdárny (divadlo A. Jiráska, Úpice)
7.11. Přednáška RNDr.Jiřího Grygara, CSc.: PŮLSTOLETÍ ASTRONOMIE (městský sál Úpice)
Vyhodnocení soutěže o nejlepší dětskou kresbu "Jak děti vidí hvězdy"
7.11. Výstava kreseb „Jak děti vidí hvězdy“ (městský sál Úpice)


Prosinec:
Přednáška v rámci cyklu přednášek k IYA (termín a název bude upřesněn, hvězdárna)
18.12. Astronomická vánoční besídka pro děti (hvězdárna)
Zimní astronomická expedice pro zkušenější pozorovatele (termín bude upřesněn, hvězdárna)Další akce:
Pozorování pro veřejnost kaľdou středu a pátek po setmění, kaľdou sobotu 10-12 hod., kaľdou neděli 13-15 hod. (hvězdárna)
Internetová soutěž pro mládež - kaľdý měsíc vyhlášení nového kola a vyhodnocení
Mikro (víkendové pozorování pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež, 4 - 6 x do roka dle zájmu, hvězdárna)
Součástí všech akcí bude výstavka "2009 - Mezinárodní rok astronomie" (hvězdárna)
Součástí programů pro návštěvníky bude obrazová prezentace informující o cílech, úkolech a poslání IYA
Realizace putovní výstavy O zatměních Slunce (putovní výstava)
Realizace výstavy o vesmíru a činnosti hvězdárny
Spoluúčast na přípravě a pořádání mezinárodní konference "Keplerův odkaz v kosmickém věku" ve dnech 24.-27. srpna 2009 v Praze
Umístění informačních tabulek v turisticky atraktivních místech které se nacházejí poblíľ pozic odpovídajících polohám planet v modelu sluneční soustavy, jejímľ středem je kopule hvězdárny, představující Slunce
Vytvoření 3D modelu sluneční soustavy pro nevidomé


Nabídka přednášek:
RNDr. Eva Marková, CSc. Slunce naše hvězda
Jak hvězdáři chytají Slunce
Kolik je ve sluneční soustavě planet?
RNDr. František Blahák, CSc.Velikonoce z pohledu (nejen) astronomie
Život na Zemi - kosmická pro a proti


Ediční činnost:
Vydání Malého astronomického kalendáře "Co lze pozorovat na obloze v IYA 2009"
Vydání informačního letáku Hvězdárny v Úpici k Mezinárodnímu roku astronomie "VESMÍR - KOUZLO OBJEVŮ"
Vydání publikace Evy Markové o rozvoji a činnosti hvězdárny od r. 1976 do současnosti (volné pokračování publikace Vladimíra Mlejnka "Vzpomínky na vznik a rozvoj Hvězdárny v Úpici")
Vydání publikace RNDr.Jiří Grygar,CSc.: Půlstoletí rozvoje astronomie. Plánovaný termín vydání - prosinec 2009
Vydání publikace RNDr. Ivan Šolc - Jiří Kordulák: Lidové hvězdářství v Podkrkonoší


  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs