Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Hvězdárna v Úpici v Zoologické zahradě

Základní informace:
Spolupráce úpické hvězdárny se Zoologickou zahradou ve Dvoře Králové se datuje již do roku 2005. Tehdy byla mezi ředitelkami obou institucí uzavřena dohoda o spolupráci. Díky vzdělávacímu grantu zoologické zahrady, do něhož byla Hvězdárna v Úpici zahrnuta, byl pořízen chromosferický dalekohled Coronado PST, umožňující pozorování Slunce ve spektrální čáře H-alfa. Ten umožňuje pozorovat děje na Slunci, které jsou jinak lidskému oku skryty, tedy sluneční erupce, protuberance a další. To však není vše, byla vytvořena rozsáhlá audiovizuální přednáška popisující vznik a vývoj vesmíru až do období prekambria, kde začínají zase expozice ZOO. K této přednášce byly připraveny pracovní listy, umožňující prozkoušet si znalosti během přednášky získané.
Po roce získávání zkušeností s formou a praktickým provozem této spolupráce se tato ustálila na každoročním cyklu pozorování Slunce a večerních pozorování oblohy.
Pozorování Slunce se pořádají v srpnu a září, každé úterý, ovšem pouze za jasného počasí. Pozorovací stanoviště je umístěno vždy od 10 do 13 hodiny poblíž odjezdového stání safari vláčků. Zájemci zde mohou pozorovat Slunce právě zmíněným dalekohledem Coronado. Pracovníci Hvězdárny v Úpici při tomto pozorování poskytují odborný výklad s názornými ukázkami na informačním panelu.
Večerní pozorování probíhají kvůli soumraku až od poloviny srpna do konce září a to v pátky během jízd safari-busů. Návštěvníci ZOO zde mají jako bonus ke standardnímu zoologickému programu množnost shlédnout i zajímavé objekty noční oblohy. Pro případ špatného počasí je ve vzdělávacím sále SEV v ZOO připravena náhradní přednáška o obloze: „Hvězdný zvířetník, aneb co bychom viděli, kdybychom viděli ...“.
Páteční večerní pozorování je již tradičně spojeno s akcí Evropská noc vědců, při níž je veřejnost seznamována s prací vědecké komunity. Tato akce je spojena s různými ukázkami astronomické techniky a práce, soutěžemi a kvízy o ceny pro děti i dospělé. Celou tuto akci pravidelně sponzoruje Česká astronomická společnost z peněž získaných Evropskou komisí.
Kromě těchto klasických aktivit se uskutečňují další pozorování a astronomické soutěže u příležitostí různých akcí v ZOO, jako například pozorování zatmění Slunce, Den s poštovní spořitelnou, Vánoce v ZOO a podobně. Každoročně tak v ZOO uvidí Slunce, oblohu či přednášku okolo tisíce lidí, zejména pak dětí ze škol.
Pracovníci ZOO naopak každoročně s malými zvířátky přijíždějí na některé akce hvězdárny, zejména ty pořádané pro děti.

Fotografie z pozorování

Program pro rok 2011 připravujeme.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs