Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Popularizace astronomie

Kromě rozsáhlé vědecké činnosti se úpická hvězdárna zaměřuje také na popularizaci astronomie.

Velký důraz kromě odborné činnosti je kladen i na práci s mládeží. Hvězdárna zajišťuje na Trutnovsku vedení astronomických kroužků v Úpici, v Trutnově i ve Dvoře Králové. Dále zajišťuje vedení kroužků výpočetní techniky na ZŠ v Úpici. Schůzky se konají jednou týdně. Krom toho jsou pro členy kroužků pořádány pozorovací večery, kde se mohou seznámit s objekty blízkého i vzdáleného vesmíru. Učí se také samostatně pracovat s dalekohledy. Metodicky se Hvězdárna podílí i na vedení astronomických kroužků v Týništi n. Orl., Lomnici n. P. a v řadě dalších míst. Pro zájemce o astronomii ze vzdálenějších míst je určen Klub astronomů. Sdružuje mládež všech typů škol ve věku 10 až 20 let. Velkou tradici má i pořádání letního tábora - školy astronomie. Tato akce pod názvem "Letní astronomická expedice Úpice" má kořeny již v šedesátých letech v období vzniku Hvězdárny. Sjíždějí se na ni zájemci z celé republiky, Slovenska a v některých letech i z jiných evropských zemí.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs