Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceJubilejní 40. ročník tradičního mezioborového semináře
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
pořádaný

Hvězdárnou v Úpici,

Českou bioklimatologickou společností, Českou astronomickou společností, Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR, Českou astronomickou společností, Českou bioklimatologickou společností, Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově, Jednotou českých matematiků a fyziků a Sdružením pro podporu astronomických pozorování
se koná

21. – 23. května 2019 v hotelu Rozkoš v České Skalici nedaleko Náchoda
    Seminář proběhne na břehu přehradní nádrže Rozkoš, nedaleko České Skalice v hotelu Rozkoš. Ubytování bude zajištěno přímo v hotelu. Hotel Rozkoš se nachází v překrásném prostředí podhůří Krkonoš u přehradní nádrže Rozkoš, obklopen mnoha kulturními, historickými i přírodními zajímavostmi. Hotel je pokryt signálem wifi a poskytuje příjemné vyžití nejen ubytovací, ale i gastronomické a relaxační. K dispozici jsou 2-3-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Možnost venkovního posezení, grilu, opékání a vstřícnost i flexibilta personálu bude zárukou nejen vědeckého, ale i společenského vyžití. Seminář se koná ve spolupráci s Českou bioklimatologickou společností, Českou astronomickou společností, Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR,Českou astronomickou společností, Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově, Jednotou českých matematiků a fyziků a Sdružením pro podporu astronomických pozorování a bude tentokrát věnován památce 1. ředitele úpické hvězdárny pana Vladimíra Mlejnka.


    Závaznou přihlášku, prosím, zašlete do 31. ledna 2019 na emailovou adresu: mullerova@obsupice.cz nebo písemně na adresu: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice, případně elektronicky. Případně je možno využít editovatelnou "papírovou" verzi přihlášky ve formátu Word.Vzhledem k nutnosti závazné rezervace v hotelu považujeme tímto Vaši přihlášku za závaznou.

    Současně s přihláškou referátu zašlete, prosím, abstrakt v českém jazyce. Pro prezentaci bude k dispozici: velkoplošná projekce, počítač s možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a flash disk, s možností použití software Word, Excel, PowerPoint, Irfan, Acrobat Reader, Windows Media Player.

    Sborníky ze starších ročníků (2006 - 2017, sborník 2018 se připravuje) naleznete v archivu České bioklimatologické společnosti.

PROGRAM KONFERENCE

1. den - úterý 21.5.2019

Dopolední program, zahájení v 11:00 hodin

Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Zahájení
1. Oupický Pavel Malá Skála Altrnativní řešení Michelsonova experimentu
2. Oupický Pavel Malá Skála Představení DVD o Ivanu Šolcovi
3. Martin Cholasta Hvězdárna a Planetárium Hradec Králové Latinské partikulární školy

přestávka - oběd


Odpolední program, zahájení ve 13:30 hodin

4. Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Bohdan Šrajer, David Vápenka, David Tomka, Tomáš Thoř Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Česká republika. Zbytkové vady Gajduškova objektivu o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti 3480 mm observatoře v Hradci Králov
5. Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Bohdan Šrajer, Gabriela Šípová, Iva Ulrichová, Helena Franců, Radek Melich, David Vápenka, David Tomka, Tomáš Thoř Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Česká republika. Technologie výroby spojky achromatického dubletu
6. Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Bohdan Šrajer, David Vápenka, David Tomka, Tomáš Thoř Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Česká republika. Bakerova širokoúhlá fotografická komora s paraboloidickým zrcadlem

Přestávka


7. Novák J., Rotman I. Plzeň Praxe boří mýty: výstup na Mt. Everest bez kyslíku
8. Novák J., Zeman V. Plzeň Odezva na plavecký výkon v extrémně studené vodě
9. Maciej Zapiór Praha Sluneční analema

Přestávka


10. Blanka Šreinová Národní muzeum, Praha Neolitičtí "kameníci" na Bílém Kameni u Sázavy nad Sázavou
11. Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici První rok provozu nového slunečního dalekohledu
12. M. Bělík, D. Tammerová, J. Tammer Hvězdárna v Úpici Vladimír Mlejnek – zakladatel Hvězdárny v Úpici

Přestávka


Večerní program, zahájení ve 20:00 hodin

Daniel Bílek KRNAP Krásami Krkonoš
2. den - středa 22.5.2019

Dopolední program, zahájení v 09:00 hodin

13. Radan Huth Univerzita Karlova, Praha Klimatická změna probíhá stále, ale různým tempem v různých částech roku
14. Jaroslav Střeštík Praha Extrémní teploty v pražském Klementinu – studené léto a teplá zima
15. Pavel Suchan Astronomický ústav AV ČR, Česká astronomická společnost Světlo - dobrý sluha a zlý pán
16. Jaroslav Svoboda Pardubice Zeleň a příroda v komunálním prostředí

Přestávka


17. Maciej Zapiór Praha Dynamika slunečních protuberancí
18. Yurij Kupryakov Russia, Moscow Lines Mg i v solnéch prototypech a modelu LTR
19. Jan Laštovička UFA AVČR v.v.i., Praha Je vztah mezi slunečním zářením, indexy sluneční aktivity a charakteristikami ionosféry Země stabilní?

Oběd


Odpolední program - volný program


Slavnostní večeře - 19:30

3. den - středa 23.5.2019

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

20.František Karel Janda Ondřejov Sluneční cyklus č. 16 a záchrana trosečníků vzducholodi Italis
21. Vojtěch Školník Broumov Hloubková filtrace nápojů
22. Radovan Mrllák Hvězdárna v Úpici Úplné zatmění Slunce 2019
23. Petr Kachlík Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno Závislost na informačních a komunikačních technologiích jako vážný zdravotní a sociální problém
Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Zakončení semináře

ing. Marcel Bělík
ředitel Hvězdárny v Úpici


  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs