Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice
Sdružením pro podporu astronomických pozorování


pořádá ve dnech 19. - 21. května 2015

36. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM KONFERENCE

1. den - úterý 19.5.2015

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

1. Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Zahájení
2. Eva Marková Sluneční sekce ČAS Vzpomínka na dr. Ladislava Křivského
3. Zdeněk Rail, Zbyněk Melich Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Toptec, Turnov Katadioptrický systém G.M.Popova a Hvězdárny v Úpici
4. Zdeněk Rail, Bohdan Šrajer, Daniel Jareš, David Vápenka, Pavel Pintr Ústav fyziky plazmatu AVĆR v.v.i., Toptec, Turnov Sférochromatická vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově

přestávka


5. Zdeněk Rail, David Vápenka Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec Turnov Virtuální zobrazení vzdálených objektů dlouhofokálními spojkami a konkávními zrcadly
6. Jaroslav Střeštík Geofyzikální ústav ČAV, Praha Střed Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a vybraných velkých měst
7. Pavel Oupický Turnov Fyzikálně astronomické úvahy II.
8. Bohuslav Pokorný Praha Vliv heliogeofyzikálních a meteorologických faktorů na člověka - nové možnosti výzkumu

přestávka - oběd


Odpolední program, zahájení ve 14:00 hodin

9. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Novinky ve výzkumu kosmického počasí
10. Jiří Čech Ostrava - Poruba Úvaha nad slunečními extrémy - 2
11. Jan Klimeš ml., Jan Klimeš st. Hvězdárna v Úpici Aktuální sluneční cyklus z pohledu pozorovatele
12. Barczynski Krzysztof, Peter Hardi, Belik Marcel, Michałek Grzegorz Max-Planck-Institute for Solar System Research, Justus-von-Liebig-Weg 3, 37077 Göttingen, Observatory in Upice, U Lipek 160, 542 32 Úpice, Astronomical Observatory of the Jagiellonian University, ul. Orla 171, 30-244 Kraków High-resolution observations of the solar atmosphere

přestávka


13. Josef Boška, Kateřina Potužníková UFA AVČR, Praha Účinky slunečního zatmění 20.3.2015 v ionosféře
14. Petra Koucká Knížová UFA AVČR, Praha Vliv dolní atmosféry na ionosféru.
15. Richard Kotrba Hvězdárna v Úpici Polární záře u nás, příčiny a důsledky
16. Jan Sládeček Praha Polární záře nad Faerskými ostrovy
17. Richard Kotrba Východočeská pobočka ČAS Rok světla pohledem astronoma

přestávka


Večerní program, zahájení v 19:30 hodin

Miroslav Bárta Cesty komplexních civilizací včera a dnes
2. den - středa 20.5.2015

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

18. Martin Novák ČHMÚ, pobočka Ústí n.L., Metodika hodnocení biometeorologické zátěže
19. Jaroslav Dykast, Martin Novák ELLAB, Most ČHMÚ, pobočka Ústí n.L. Medicínsko-meteorologické pracoviště – oživení idey po 25 letech
20. Hana Hanzlíková, Jan Kyselý, Eva Plavcová, Bohumír Kříž, Jan Kynčl Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Státní zdravotní ústav, Praha, 3. lékařská fakulta UK, Praha Vliv horkých a studených vln na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice, 1994-2009
21. Jan Sládeček ČHMÚ Praha Kvalita ovzduší ČR v posledním zpracovaném roce 2013

přestávka


22. Lenka Hájková, Věra Kožnarová ČHMÚ, OBA, Praha 4 – Komořany, Česká zemědělská univerzita, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 - Suchdol Začínají kvést líska, olše, bříza dříve? Aneb vyhodnocení dlouhodobých časových řad
23. Středová Hana, Středa Tomáš, Radovan Pokorný Mendelova univerzita , Brno Dlouhodobý vývoj agroklimatických podmínek v ČR
24. Jan Zedník, Josef Horálek, Milan Brož a kolektiv týmu Webnet, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4 - Spořilov Třicet let systematického výzkumu oblasti zemětřesných rojů v západních Čechách
25. Voňka Jiří Hradec Králové Skalní umění
26. Voňka Jiří Hradec Králové Posvátné území s menhiry, Švédsko, Blomhols

přestávka-oběd


Odpolední program

15:00 – 18:00 h Návštěva muzea a zříceniny hradu Vizmburk

18:00 h Zahájení výstavy „Cesty (nejen) do nitra Země“

18:30 h Hostina pana Tase, pána na Vizmburku (hvězdárna)“

3. den - čtvrtek 21.5.2015

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

27. Blanka Šreinová Národní muzeum, Praha Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory)
28. Jan Klimeš ml. Hvězdárna v Úpici Možnosti realizace geofyzikálních měření pomocí moderní součástkové základny
29. Radovan Mrllák Hvězdárna v Úpici 50 let registrací SEA na hvězdárně v Úpici
30. Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Jedna vlaštovka jaro nedělá, neboli další rok s radiovou registrací meteorů v Úpici a Jaroměři
31. Jiří Mihola Praha Poznámky ke speciální teorii relativity
Závěr semináře Marcel Bělík , ředitel Hvězdárny v Úpici


   Konference proběhne v konferenčním sálu hotelu Beránek v Úpici.
   Jednotlivé přednášky jsou volně přístupné veřejnosti.
   Těšíme se na Vaši účast na konferenci
Ke stažení:
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)Organizační výbor:
Jana Müllerová
Radovan Mrllák
Jan Klimeš


ing. Marcel Bělík
ředitel Hvězdárny v Úpici
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs