Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice
Sdružením pro podporu astronomických pozorování


uspořádá ve dnech 13. - 15. května 2014

35. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM KONFERENCE

1. den - úterý 13.5.2014

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

1. Marcel Bělík Hvězdárna v Úpici Zahájení
2. Zdeněk Rail, Daniel Jareš Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec Turnov Korektor komy D.M.Maksutova
3. Zdeněk Rail, Daniel Jareš Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec Turnov Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter
4. Zdeněk Rail, Zbyněk Melich Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec, Sobotecká 1660, 51101 Turnov Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici

5. Jiří Čech Ostrava – Poruba Úvaha nad slunečními extrémy
6. Pavel Oupický Turnov Fyzikálně astronomické úvahy
7. Jiří Mihola Vysoká škola finanční a správní, Praha Pravda a iluze (Jaká definice pravdy je pravdivá?)

přestávka

Odpolední program, zahájení ve 14:00 hodin

8. Eva Marková Sluneční sekce ČAS Seismická aktivita na Trutnovsku a Náchodsku v letech 1000-1900
9. Hana Davídkovová[1,2], Jan Kyselý[1], Eva Plavcová[1], Jan Kynčl[3,4], Bohumír Kříž[3,4] [1] Institute of Atmospheric Physics AS CR, Prague, Czech Republic, [2] Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic, [3] National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic [4] Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic Vliv horkých vln na kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost v České republice, 1994–2009
10. Jaroslav Střeštík[1], Karel Damián Skočovský[2] [1]Geofyzikální ústav AV ČR, Praha [2]Masarykova univerzita Brno Preference pravé či levé strany
11. Miroslav Mikulecký st.,Miroslav Mikulecký ml. BIO(sphere)COS(mos) Project, The Halberg International Chronobiology Center,University of Minnesota, Minneapolis, USA(Director Professor Germaine Cornélissen) a Klinika infektológie a geografickej medicíny Lek. Fak. UK Bratislava, Slovensko (Prednosta Doc.MUDr.Igor Stankovič,CSc.) Funkční anatomie slapové vlny s ohledem na její předpokládané biomedicínské účinky/td>
12. Mikulecký Miroslav ml.[1], Mikulecký Miroslav st.[2], [1]Klinika infektológie a geografickej medicíny Lek. Fak. UK Bratislava,S lovensko (Prednosta Docent MUDr.Igor Stankovič,CSc.) [2] BIO(sphere)COS(mos) Project, The Halberg International Chronobiology Center, University of Minnesota, Minneapolis, USA(Director Professor Germaine Cornélissen) Prirodzené úmrtia na Slovensku a slapové vlny pod ním/td>
13. Miroslav MikuleckýSr,1 Hugo R.K.Lisboa2 [1]BIO(sphere)COS(mos) Project, Franz Halberg Chronobiology Center, University of Minnesota, Minneapolis, USA(Director Professor Germaine Cornélissen)[2]Depart.Medicina .Interna, Fac.Med., Univ.Passo Fundo, Brazil Slapové vlny a čas porodu: Údaje z Brazílie/td>
2. den - středa 14.5.2014

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

14. Miroslav Mikulecký st., Pavol Bakoss a Jaroslav Střeštík BioCos Group, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA Ústav epidemiológie Lek. Fak. Univ. Komenského, Bratislava, Slovensko Geofyzikální ústav AV ČR, Praha, Česká republika Pokles incidencie leptospiróz na Slovensku 1951-2010 v konfrontácii s kozmofyzikou a meteorológiou
15. Miroslav Mikulecký st., Miroslav Mikulecký ml. BIO(sphere)COS(mos) Project, The Halberg International Chronobiology Center,University of Minnesota, Minneapolis, USA(Director Professor Germaine Cornélissen) a Klinika infektol. a geograf. Med. Lek. Fak. Univ Komenského, Bratislava, Slovensko (Prednosta Doc.MUDr.Igor Stankovič,CSc.) Souhrnné hodnocení šesti výběrů biomedicinských událostí potvrzuje Kleinovo a zčásti i Mikuleckého pravidlo
16. Miroslav Mikulecký st, Ľudevít Lukáč BIO(sphere)COS(mos) Project, Franz Halberg Chronobiology Center, University of Minnesota, Minneapolis, USA (Director Professor Germaine Cornélissen) and I.interná klinika Lek. fak. Univ. Komenského, Bratislava, Slovenská republika (Prednostka Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD) Krvácení z horního gastrointestinálního traktu je také načasováno na přílivy a odlivy v zemské kůře (K FUNKČNÍ „ANATOMII“ SLAPOVÉ VLNY.)

přestávka

17. Martin Novák ČHMÚ, pobočka Ústí n.L. Porovnání denních výjezdů Záchranné zdravotní služby Ústeckého kraje (2009-2013) a vybraných meteorologických charakteristik
18. Hana Středová, Tomáš Středa, Bronislava Spáčilová Mendelova univerzita , Brno Analýza erozonních delfátů s využitím pokročilých metod
19. Blanka Šreinová Národní muzeum, Praha Modelace zemského povrchu větrem
20. Lenka Hájková[1] – Věra Kožnarová[2] [1] Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem [2] Česká zemědělská univerzita, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 - Suchdol Vyhodnocení výskytu sucha na stanici Tušimice a období 1968-2012

přestávka-oběd

15:00 – 17:00 hodin Prohlídka Hvězdárny v Úpici

18:00 – ...Slavnostní večeře na Hvězdárně v Úpici (placeno)

3. den - čtvrtek 15.5.2014

Dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

21. Marcel Bělík, Ladislav Křivský Hvězdárna v Úpici Tři „jasné“ bolidy
22. Pavel Suchan Astronomický ústav AV ČR, Praha Člověk ve svém nočním prostředí aneb o ztrátě tmy
23. Miroslav Bárta Astronomický ústav AVČR, Ondřejov Sluneční erupce:“pomalý“ vítr, plazmová oblaka a magnetické bouře aneb rozmary kosmického počasí
24. Marcel Bělík, Miloslav Druckmüller , Constantinos Emmanouilidis, Petr Horálek, Jan Sládeček, Pavel Štarha, Kristián Molnár, Sadia Habbal Hvězdárna v Úpici, VUT Brno, amatérský astronom, Hvězdárna v Úpici, ČHMU Praha, VUT Brno, amatérský astronom, , University of Hawaii, Honolul, HI Úplné zatmění Slunce 3. listopadu 2013
Závěr semináře Marcel Bělík , ředitel Hvězdárny v Úpici


   Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici. Ubytování bude zajištěno v hotelích a ubytovnách v Úpici a blízkém okolí. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti spolu s názvy referátů a abstrakty) zašlete do 21. února 2014 na adresu Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice, případně elektronicky na adresu mullerova@obsupice.cz.

   Vyplněné přihlášky, prosím, odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena

   K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu.

   Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, velkoplošná projekce, počítač s Windows XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a flash disk s možností použití software Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Irfan, Acrobat Reader, Windows Media Player.

   V případě jakýchkoli pochybností a dotazů se obraťte na organizátory konference.

   Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.


   Těšíme se na Vaši účast na konferenci
Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pokyny pro autory formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)Organizační výbor:
Jana Müllerová
Zdenka Janoušková
Jan Klimeš


ing. Marcel Bělík
ředitel Hvězdárny v Úpici
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs