Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 14. -16. května 2013

34. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference se uskuteční ve dnech v prostorách velkého sálu obchodního centra v Úpici.
Svou účast potvrďte obratem, nejdéle v‘ak do 6. května 2013 na níže uvedené návratce, kterou ode‘lete na adresu: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice, nebo na adresu: mullerova@obsupice.cz.
Ubytování bude zaji‘těno v hotelích a ubytovnách v Úpici či okolí. O ubytování je třeba se informovat u zaměstnanců hvězdárny, nebo ve stánku s novinami (trafika "Lada") u zastávky autobusu "Most II. odboje" (dříve most J. Kejzlara), popřípadě v průběhu konference. Zaměstnanci hvězdárny budou čekat u večerních spojů, a proto je ve vlastním zájmu účastníků, aby na návratce uvedli co nejpřesněji dobu příjezdu do Úpice!


Organizační výbor:
Jana Müllerová
Zdenka Janou‘ková
Jan Klime‘ ml.


ing. Marcel Bělík, ředitel
ředitel Hvězdárny v Úpici
Ke stažení:
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Návratka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pokyny pro autory formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)


Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 15. – 17.5. 2012

Program Konference

Úterý 14. května 2013

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

1. Marcel Bělík

Hvězdárna v Úpici

Zahájení

2. Rostislav Rajchl

Hvězdárna Uherský Brod

Orloje Uhreskobrodska

3. Jiří Čech

Ostrava

Pohyb Slunce k těži‘ti sluneční soustavy a sluneční cykly

4. Petr Horálek

Hvězdárna v Úpici

Vlivy sluneční aktivity na ohony komet

přestávka

5. Pavel Pintr

Institute of Plasma Physics, v.v.i, TOPTEC Turnov

Výpočet obyvatelných zón exoplanet

6.Jan Sládeček

Praha

Zatmění Slunce v roce 2012

7. Ladislav Křivský

Hvězdárna v Úpici

Rádiové pozorování meteorů

přestávka

8. Zdeněk Rail,
Daniel Jare‘,
Radek Melich

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - Toptec Turnov

Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově

9. Zdeněk Rail,
Daniel Jare‘

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - Toptec Turnov

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

10. Tomá‘ Klvaňa

student systémového inž., PEF ČZU, Praha

Optimalizace vlastností dalekohledu AFDT

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

11. Jan Zedník,
Petr Jedlička,
Jana Doubravová

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Projekt „Seismologie ve ‘kolách“ v České republice

12. Blanka Šreinová

Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum

Modelace zemského povrchu vodou

13. Josef Bo‘ka

UFA AVČR v. v. i., Praha

Evropský satelitní navigační systém Galileo

přestávka

14.Josef Bochníček,
Hana Davídkovová,
Pavel Hejda,
Radan Huth

GFÚ AV ČR v.v.i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i., Spořilov

Souvislost mezi dlouhotrvající vysokou sluneční/geomagnetickou aktivitou a změnami geopotenciálních vý‘ek v severní zimní dolní atmosféře

15. Jaroslav Stře‘tík

Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

16. Jan La‘tovička

ÚFA AVČR v.v.i., Praha

Jak reaguje horní atmosféra a ionosféra na globální změnu klimatu?

přestávka

17. Tomá‘ Středa,
Hana Středová,
Bronislava Mužíková,
Radovan Pokorný

Mendelova Univerzita v Brně, Ústav pěstování a ‘lechtění rostlin a rostlinolékařství,
Mendelova Univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie

Využití termálního monitoringu v meteorologii a agrometeorologii

18. Lenka Hájková1),
Věra Kožnarová2)

1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem,
2)Česká zemědělská univerzita, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 - Suchdol

Vyhodnocení směru a rychlosti větru na stanici Tu‘imice v období 1968-2011

19. Jan Sládeček

Český hydrometeorologický ústav - Informační systém kvality ovzdu‘í, Praha

Vysoké koncentrace PM10 v ovzdu‘í během ledna a února 2013

20. Martin Novák

ČHMÚ, Ústí n.L.

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ)

úterý večer - zahájení v 19:30 hodin

Jiří Voňka

Nové údolí pyramid v Evropě

 

 

Středa 15. května 2013

dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

21. Jaroslav Stře‘tík

Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů

22. Mária Kancirova,
Karel Kudela,
Igor Parnahaj

Institute of Experimental Physics, SAV, Kosice, Slovakia,
P. J. Šafárik University, Ko‘ice, Slovakia

Cosmic ray and cloudiness on Lomnický Štít

23. Pavel Oupický

Centrum Optoelektroniky Turnov, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Aktuality v klimatických změnách publikovaných v NASA v roce 2012

přestávka

24. Pavel Oupický

Centr optoelektroniky Turnov, ÚFP AVČR, v.v.i.

Analýza čistícího a plazmového výboje v napra‘ovacím stroji.

25. Ale‘ Urban,
Hana Davídkovová ,
Jan Kyselý

UFA AV ČR, Praha,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
GFÚ AV ČR, Praha

Vliv teplotních extrémů na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v městské a venkovské populaci v ČR

26. Miroslav Mikulecký, Jr.,
Miroslav Mikulecký, Sr.

Klin.infektol.geograf.med.,Lek.fak.Univ.Komenského, Bratislava, Slovenská rep.,
BIOCOS Project, Univ. of Minnesota, Minneapolis

Lunisolárne slapy v čase pôrodov a úmrtí člověka

přestávka

27. Miroslav Mikulecký, Sr.

BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Je možné ovplyvňovať fyzikálnymi prostriedkami ľudskú myseľ?

28. Miroslav Mikulecký, Sr.

BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Jak lidem vysvětlovat vztah vesmír – život?

29.Miroslav Mikulecký, Jr.,
Miroslav Mikulecký, Sr.

Klinika infekt. geograf.med.Lek.fak.Univ.Komenského, Bratislava. Slovenská Rep.,
BIOCOS Project,University of Minnesota, Minneapolis, USA

Protichodné názory na odraz kozmu v pozemských procesech: Richard Mead vs. lord Henry Brougham, 18. storočie , Anglicko

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

30.Miroslav Mikulecký, Sr.,
Miroslav Mikulecký, Jr.

BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA
Klin.infektol.geograf.med., Lek.fak.Univ.Komenského, Bratislava, Slovenská rep.

Lunisolárne slapy a záchvaty srdcovej tachyarytmie u človeka: Ďal‘ie hodnotenie

31. Miroslav Mikulecký, Jr.,
Miroslav Mikulecký, Sr

Dept.Infect.Geograph.Med., Med.Fac.Univ.Comenius, Bratislava, Slovak Rep.
BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Nutácia mesiaca, salmonelóza a tichomorský červ Palolo

32. Miroslav Mikulecký, Sr.,
Margita Mozoľová

BIOCOS Project, University of Minnesota, Minneapolis, USA
Akademická knižnica Lek.fak.Univ.Komenského, Bratislava, Slovensko

Cykly geomagnetické a sluneční aktivity: spojení s vědeckou produktivitou?

15,00 – 17,00 hodin Prohlídka Hvězdárny v Úpici

18,00 – ... Slavnostní večeře na Hvězdárně v Úpici (placená)

 

 

Čtvrtek 16. května 2012

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

33.Pavel Novák

Brno

Příroda: Fyzikální pátrání

34.Pavel Novák

Brno

Člověk: Biofyzikální pátrání

35. Jiří Mihola

Vysoká ‘kola finanční a správní, Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů (VŠFS, KEMV) Praha

Kvantová ekonomie.

přestávka

36. Mirek Klvaňa

AsU AVČR v.v.i., Ondřejov

Křižovatky na cestách poznání

Závěr semináře Marcel Bělík, ředitel Hvězdárny v Úpici

 

 

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs