Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 15. -17. května 2012

33. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici.Ubytování bude zajištěno v hotelích a ubytovnách v Úpici a blízkém okolí. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti spolu s názvy referátů a abstrakty) zašlete

do 29. února 2012

na adresu Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice, případně elektronicky na adresu mullerova@obsupice.cz.


Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena.

K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu.
Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, velkoplošná projekce, počítač s WIN XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD/USB Flash s možností použití software MS Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Internet Explorer , IrfanView , Acrobat reader 8, Media Player Classic s kodeky (kromě windows defaultních) MPEG-1, MPEG-2, DivX 5.x, XVid, VfW, MP3. V případě jakýchkoli požadavků či pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast na konferenci


Organizační výbor:
Jana Müllerová
RNDr. Eva Marková, CSc
Zdenka Janoušková
Jan Klimeš ml.ing. Marcel Bělík, ředitel
ředitel Hvězdárny v Úpici
Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)


     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 15. – 17.5. 2012

Program  Konference

Úterý 15. května 2012

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

1. Marcel Bělík 

Hvězdárna v Úpici

Zahájení

2. Blanka Šreinová,
Marcela Bukovanská

Národní muzeum, Praha

Historické meteority v České republice

3. Marcel Bělík1),
K. Barczynski 2)

1)Hvězdárna v Úpici
2)Jagiellonian University , Krakow

Dynamika polárních paprsků pozorovaných během zatmění Slunce

přestávka

4. . Radek Melich 1),
Frans Snik 2)

1)Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov
2)Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden, Nizozemí

Polarizační sluneční dalekohled S5T pro pozorování sekundárního slunečního spektra

5. Radek Melich1),
Zbyněk Melich1),
Ivan Šolc1),
David Tomka1),
Klimeš J. st.2),
Klimeš J. ml.2)

1)Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov
2)Hvězdárna v Úpici

Hrazení úzkopásmových filtrů

6. Zdeněk Rail,
Daniel Jareš,
David Tomka,
Roman Doleček

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Turnov

Optický návrh chromosférickáho dalekohledu a koronografu

přestávka

7. Zdeněk Rail,
Daniel Jareš,
David Tomka,
Roman Doleček

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i . - Turnov

Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století

8. Ivan Šolc

Alšovice

Křest knihy „Lidové hvězdářství v podkrkonoší“

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

9. Pavel Oupický a kolektiv

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Analýza emisních čáry ve výboji v napařovacím stroji

10. Josef Boška,
Jan Laštovička

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Monitorování ionosféry využitím dat GPS systémů

11. Jaroslav Svoboda

Pardubice

Člověk a energie V. - Půda a ekologie biopaliv

12. Vojtech Rušin

Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika

Popularizácia vedy: nevyhnutnosť či luxus

přestávka

13. Igor Túnyi,
Ibrahim El-hemaly

Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

Paleomagnetizmus egyptských pyramíd

14. Jaroslav Střeštík

Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy

15. Rostislav Rajchl

Hvězdárna Uherský Brod

Možná astronomická orientace vybraných kostelů na Jihlavsku

16. Jiří Voňka

Hradec Králové

Využití sluneční energie

úterý večer - zahájení v 19:00  hodin

 Josef Boška

Styly flamenca

 

 

Středa  16. května 2012

dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

17. Daniel Bareš,
Martin Možný,
Jiří Novák,
Martin Stalmacher

Český hydrometeorologický ústav Doksany

Teplotní rozdíly mezi radiačním štítem a ČS meteorologickou budkou

18. Lenka Hájková1),
Věra Kožnarová2)

1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem,
2)Česká zemědělská univerzita, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 - Suchdol

Teplotní poměry na stanici Tušimice v období 1968–2011

19. Tomáš Středa1),
Hana Středová2),
Jaroslav Rožnovský1),
Iva Šedivá3)

1)Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno,
2)Mendelova Univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie,
3)Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí

Klimatická charakteristika Královéhradecka

20. Kateřina Jačková

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Hodnocení krajinných změn na příkladu České republiky

přestávka

21. Jakubíková Viera,
Jančovičová Ľubica

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovenská republika

Zhodnotenie klimatických charakteristík v teplom polroku - apríl až september v roku 2011 na západnom Slovensku

22. Ivan Sládek,
Filip Kothan

Karlova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Praha

Optimální časové vymezení letních školních prázdnin podle počasí a podnebí

23. Šír Arnošt

Český hydrometeorologický ústav, Praha

Výstražná meteorologická služba v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ)

přestávka

24. Petr Kuna

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují

Geologický průzkum a případná těžba břidlicového plynu – UFO v CHKO Broumovsko?

25. Jan Zedník1),
Pavla Hrubcová1),
Romana Hanžlová2),
Jana Pazdírková2),
Petr Kolínský3),
Jiří Málek3)

1)Geofyzikální ústav Akademie věd AV ČR, v. v. i., Praha,
2)Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Brno,
3)Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Praha

Co dokáží slabá zemětřesení v České republice

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

26. Ivan André1),
Vladimír Novotný1),
Dušan Kešický1),
Miroslav Mikulecký Sr2)

1)Psychiatrická klinika Lek.fak.Univ.Komenského,Univ.nemocnica,Bratislava,Slovensko,
2)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis,USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia

Ročná sezónnosť pôrodov Budúcich páchateľov trestných činnov na Slovensku

27. Miroslav Mikulecký  st.

HonoraryMember,BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis,USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia

Střídání měsíčního přílivu a odlivu bývá spojeno s nějakou biomedicínskou událostí

28.Miroslav Mikulecký Jr1),
Miroslav Mikulecký Sr2)

1)Klinika infektológie a geografickej medicíny Lek. fak. Univ. Komenského,Univ.nemocnica, Bratislava,Slovensko,
2)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia

Predpokládané biologické účinky mesačnej gravitácie u rastlín závisia na zemepisnej šírke

přestávka

29.Miroslav Mikulecký st.1),
Miroslav Mikulecký ml.2)

1)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Klinika infektológie a geografickej medicíny Lek. fak. Univ. Komenského,Univ.nemocnica, Bratislava,Slovensko

Záchvaty srdcovej tachyarytmie začínajú často v čase obratu smeru slapových vĺn

30. Miroslav Mikulecký Sr1),
Lukáš Mikulecký2)

1)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Studenohoská 13, SK 84103 Bratislava 47

Prvý a priori kosmobioskeptik lord Henry Brougham a jeho následovníci

31. Miroslav Mikulecký st.1),
Eduard Pittich2),
Miroslav Mikulecký ml.3)

1)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava SR,
3)Klinika infektológie a geografickej medicíny Lek. fak. Univ. Komenského,Univ.nemocnica, Bratislava,Slovensko

Záchvaty srdcové tachyarytmie začínají častěji po lolárním I lunárním poledni a pulnoci

přestávka

32.Miroslav Mikulecký Sr1),
Eduard M. Pittich2)

1)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Astronomický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia

Má premenlivosť dĺžky pozemského mesačného dňa biologickú odozvu

33. Eduard M. Pittich1),
Miroslav Mikulecký st.2)

1)Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava SR,
2)Honorary Member, BioCos, The Halberg Chronobiology Center, Univ.Minnesota, Minneapolis, USA and Head, Dept.Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia

Počítačový program „LUNDAY“ k výpočtu časového vzťahu biomedicínskej udalosti k pozemskému mesačnému dni

Slavnostní společná večeře v 19.00 hod.

 

 

Čtvrtek 17. května 2012

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

34. Hana Davídkovová1), 2), 3),
Jan Kyselý1),
Eva Plavcová 1), 4),
Aleš Urban1), 2),
Bohumír Kříž5), 6),
Jan Kynčl5), 6)

1)Institute of Atmospheric Physics AS CR, Prague, Czech Republic,
2)Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic,
3)Institute of Geophysics AS CR, Prague, Czech Republic,
4)Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic,
5)National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic,
6)Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic

Vliv teplotních extrémů na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice

35. Petra Koucká Knížová

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Chování sporadické E vrstvy ve středních šířkách

36. Martin Novák

ČHMÚ, pobočka Ústí n.L., Ústí n.L.
UK, PřF, KFGG, Praha

Porovnání vybraných meteorologických a biometeorologických charakteristik s medicínskými daty

37. Michal Mojžiš,
Ľudmila Jančoková

Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika

Vplyv externých faktorov na dynamickú silu dolných končatín adolescentov

přestávka

38. Hynek Bulíř

Praha

Sibiř - čtyři kontakty

39. Jiří Mihola

VŠFS, KEMV Praha

Kvantová ekonomie

40. Jaroslav Rajchl

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Z jadérka strom vyrůstá
(J. Neruda: Písně Kosmické)

Závěr semináře Marcel Bělík, ředitel Hvězdárny v Úpici

 

 

Postery:

Alena Křivská1), 2)

1)Associazione EURATOM-ENEA sulla fusione, Via Enrico Fermi 45, 00044, Rome, Italy,
2)České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Česká republika

Optimalizace radiofrekvenčních antén pro zvětšení navázaneho výkonu do fúzního plazmatu

Tomeš Jiří

Úpice

Pojednání o podstatě 360ti denního Máyského kalendáře

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs