Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 17. -19. května 2011

32. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu :

Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 15. března 2011..

Telefonický kontakt: 499 881 731 (ředitel) 499 882 289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz.
Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu. Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD/USB Flash a disketovou mechaniku s možností použití software MS Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Internet Explorer 6.01 , IrfanView 3.99 , Acrobat reader 8, Media Player Classic s kodeky (kromě windows defaultních) MPEG-1, MPEG-2, DivX 5.x, XVid, VfW, MP3. V případě jakýchkoli požadavků či pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici
Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Návratka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pokyny pro autory formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)


     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 17. – 19.5. 2011

Program  Konference

Úterý 17. května 2011

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

1. Marková  Eva 

Hvězdárna v Úpici

Zahájení

2. Klimeš Jan st., Klimeš Jan ml.

Hvězdárna v Úpici

Dlouhodobý efekt zajímavé sluneční aktivity

3. Bělík Marcel, Marková Eva., Křivský Ladislav

Hvězdárna v Úpici

21 let úplných zatmění Slunce

přestávka

4. Čech Jiří

Jeseník

Barycentrum – Slunce – sluneční činnost

5. Střeštík Jaroslav1), Mikulecký Miroslav Sr.2)

1)Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika,
2)Oddelenie biometriky a štatistiky, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovenská republika

Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu

6. Melich Radek,
Lédl Vit,
Melich Zbyněk

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Výzkumné centrum TOPTEC, Turnov

TOPTEC - nové možnosti realizace zakázkové optiky.

přestávka

7. Rail Zdeněk,
Jareš Daniel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i . - Turnov

Korekce optických vad astronomických zrcadel

8. Oupický Pavel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i - Turnov

Závislost pološířky emisních čar ve spektrech atomů na některých vnějších vlivech

9. Rail Zdeněk,
Jareš Daniel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- OD, Toptec - Turnov

Zobrazovací vlastnosti několika historických dalekohledů ze 17. století

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

10. Laštovička Jan

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Celosvětový projekt CAWSES-II Klima a počasí systému Slunce-Země

11. Bochníček J.1),
Davídkovová H.1),
Hejda P.1),
Huth R.2)

1)Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Praha,
2)2Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i., Praha

Změny tlakových polí v zimní polární dolní stratosféře a sluneční /geomagnetická aktivita  

12. Střeštík Jaroslav

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779

přestávka

13. Boška Josef

Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i., Praha

Satelitní navigační systémy a ionosféra

14. Zedník Jan,
Jedlička Petr

Geofyzikální ústav AV ČR

Modernizace seismologické stanice Úpice v rámci projektu CzechGeo/EPOS

15. Šreinová Blanka

Národní muzeum, Praha

Geologické katastrofy v dějinách Země

přestávka

16. Sládeček Jan

Praha

Jihoafrická astronomická observatoř s 11 m teleskopem SALT

17. Vyskočil Libor

Hvězdárna v Úpici

Staré letopisy očima astronoma

úterý večer - zahájení v 18:30  hodin

 Marková Eva

Toulky Patagonií s černým Sluncem nad hlavou.

 

 

Středa  18. května 2011

dopolední program, zahájení v 9:00 hodin

18. Sládeček Jan

Český hydrometeorologický ústav  Praha

Roční chod koncentrací PM10 v porovnání s imisním limitem

19. Bareš Daniel,
Možný Martin,
Novák Jiří

Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany

Vliv fenologických a meteorologických podmínek na koncentrace CO2 na rozhraní biosféry a atmosféry

20. Hájková Lenka1),
Kohut Mojmír2),
Novák Martin1),
Richterová Dáša1)

1)ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Ústí nad Labem,
2)ČHMÚ Praha, pobočka Brno

Fenologický kalendář přírody České republiky

přestávka

21. Novák Martin 1), 2)

1) ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem
2)KFGG PřF UK, Praha

Podivné chování UTCI při extrémně větrném počasí

22. Středa Tomáš,
Středová Hana,
Rožnovský Jaroslav

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno,

Detekce a monitoring „micro urban heat islands“

23. Šír Arnošt

Český hydrometeorologický ústav, Praha

Výstražná meteorologická služba v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ)

přestávka

24. Sitar Jan

Poliklinika Kuřim

Vliv klimatu na psychologii populace

25. Střeštík Jaroslav1),
Mikulecký Miroslav Sr.2),
Mikulecký Miroslav Jr.3),
Finley Judith4)

1)Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha,
2)Oddelenie biometriky a štatistiky, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden,
3)Klinika infektológie a geografickej medicíny, Univerzitná nemocnica, Lekárska fakulta Komenského univerzity, Bratislava,
4)Founder/Administrator, Prayer Resources, Inc., Memphis, TN, USA

Vitalita v závislosti na vnějším prostředí

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

26. Mikulecký Miroslav Sr.1),
Zuercher Ernst 2)

1)Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocri-nology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Berne Univ.of Applied Sciences, Architecture, Wood & Civil Engin., Biel,Switzerland

Staré lesnické tradice a moderní chronobiologický výzkum: - Setba podle fáze měsíčního cyklu má vliv na růst rostlin

27. Miroslav Mikulecký st.1),
Pittich Eduard2)

1) Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocri-nology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia
2) Astronomický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Niektoré astronomické aspekty chronokozmobiológie

28.
Miroslav Mikulecký st.1),
Mikulecký Miroslav Jr.2)

1)Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocri-nology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia
2)Klinika Infektol. Geograf. Med., Med. Fak., Komenského Univ., Bratislava, Slovensko

Chronobiológia alebo ChronoKOZMObiológia, ta jesti otázka!

přestávka

29.
Miroslav Mikulecký st.

Dept. Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia

Periodicita v postupu evoluce společenstev řas studovaných v jezerech Východní Sibiře

30. Mikulecký Miroslav Sr.1),
Kujaník Štefan Sr.2),
Mikulecký Miroslav Jr.3),
Kujaník Štefan Jr.4)

1)Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocri-nology Letters, Stockholm, Sweden and Bratislava, Slovakia,
2)Ústav normálnej fyziológie,, Lek.fakulta, Univ.P.J.Šafárika, Košice,
3)Klinika infektol.geograf. med., Lek.fakulta.,Komenského univ., Bratislava,
4)Klinika anesteziol.intenzív.med.,Lek.Fakulta,Univ.P.J.Šafárika, Košice, Slovensko

Frekvencia extrasystol a pulzu u ľudí: Prevaha cirkalunidiánu proti cirkasolidiánu?

31. Mikulecký Miroslav Sr. 1),
Mikulecký Miroslav Jr.2)

1)Head, Dept.Biometry Stat.,Neuroendocrinol.Lett.,Stockholm,Sweden–Bratislava, Slovakia
2)Klin. Infektol. Geograf.Med., Lek.Fak., Komenského Univ., Bratislava, Slovensko

Dérerov biologicko – kozmický týžděň a Halbergov cirka(semi)seétánny chronóm

Slavnostní společná večeře v 19.00 hod.

 

 

Čtvrtek 19. května 2011

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

32. Rostislav Rajchl

Hvězdárna Uherský Brod

Vzpomínky na UFO

33. Svoboda Jaroslav

Pardubice

Člověk a energie V. - Půda a ekologie biopaliv

34. Mihola Jiří

VŠFS KEMV Praha

Příčiny pomalého vývoje pozemské civilizace a náměty na řešení.

přestávka

35. Rajchl Jaroslav

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

„Z jadérka strom vyrůstá“

36. Oupický Pavel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Procesy regulující povrchovou teplotu Země. Vliv rostlinstva.

37. Tomeš Jiří

Úpice

Pojednání o typu objektů jaký představuje faethon a tunguzský meteorit

Závěr semináře Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

 

Postery:

Tomeš Jiří

Úpice

O možné příčině současných mohutných zemětřesení

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs