Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory UpiceHvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 18. - 20. května 2010

31. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu :

Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 15. března 2010..

Telefonický kontakt: 499 881 731 (ředitel) 499 882 289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz.
Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu. Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD/USB Flash a disketovou mechaniku s možností použití software MS Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Internet Explorer 6.01 , IrfanView 3.99 , Acrobat reader 8, Media Player Classic s kodeky (kromě windows defaultních) MPEG-1, MPEG-2, DivX 5.x, XVid, VfW, MP3. V případě jakýchkoli požadavků či pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici
Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pokyny pro autory formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)


     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 18. – 20.5. 2010

Program  Konference

Úterý 18. května 2010

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

1. Marková  Eva 

Hvězdárna v Úpici

Zahájení

2. Marková E.1), Druckmüller M.2), Bělík M.1), Křivský  L.1)

1)Hvězdárna v Úpici

2)VUT Brno

Úplné zatmění Slunce v roce 2009

3. Křivský L. 1), Marková E.1), Bělík M.1), Druckmüller M. 2)

1)Hvězdárna v Úpici

2)VUT Brno

Zatmění Slunce 2010 – experimenty hvězdárny v Úpici

přestávka

4. Dzifčáková E., Kulinová A.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Môže kappa-distribúcia vysvetliť pozorované intenzity čiar Si III. v prechodovej oblasti?

5. Minarovjech M.,  Rušín V. a Saniga M.

Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

Emisná koróna a protuberancie: kandidáti na predpoveď maxím a miním cyklov slnečnej aktivity

6. Csatáryová Mária1), Kulčár Ladislav2)

1)Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov,
2)Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Univerzita M. Bela Banská Bystrica

Štatistická závislosť medzi jednotlivými typmi škvŕn a počtom škvŕn pozorovaných voľným okom.

přestávka

7. Jiří Čech

Ostrava-Poruba

Rok minima slunečního cyklu No 23 – prognóza a skutečnost

8. František Janda

Ondřejov

Minimum a start jedenáctiletého cyklu, zemská ionosféra a radioamatéři.

9. Kotek Jan

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Postřehy z Chile

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

10. Kotrč Pavel, Kulinová Alena , Leško Jozef

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Profily propustnosti úzkopásmových filtrů měřené na slunečním spektrografu.

11. Melich Radek,  Rail Zdeněk,  Melich Zbyněk

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Zvýšení rozlišovací schopnosti malých chromosférických dalekohledů.  

12. Rail Zdeněk, Daniel Jareš, Vít Lédl

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .-  Turnov

Zbytkové optické vady Clarkova osmipalcového objektivu z Ondřejova.

přestávka

13. Rail Zdeněk, Daniel Jareš, Vít Lédl

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Turnov

Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova.

14. Oupický Pavel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Turnov

Emisní čáry a jejich interpretace spektrometry

přestávka

15. Štefan Zajac

Jednota českých matematiků a fyziků, Praha

Současný stav a perspektivy fyziky

16. Bochníček, J.,1) Davídkovová, H.,1) Hejda, P.1) , Huth, R.2)

1)Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
2)Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční a geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní hemisféry

17. Zedník Jan

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Haiti, Chile, Turecko 2010, co přijde příště a jaké mohou být následky?

úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 Rušin Vojtech

Za zatmenim Slnka na atomový  atol Enewetak

 

 

Středa  19. května 2010

dopolední program, zahájení v 8.45 hodin

18. Šír Arnošt

Český hydrometeorologický ústav  Praha

Výstražná meteorologická služba

19. Sitar Jan

Poliklinika Kuřim

Změny počasí a naše srdce

20. Dykast Jaroslav,
Novák Martin

ELLAB -  Most
ČHMÚ, pobočka Ústí n.L.

Jak dál v biometeorologické předpovědi? (ideál vs. realita)

přestávka

21. Novák Martin

ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem

Univerzální tepelný klimatický index Utci – první testy.

22. Hájková Lenka1), Kohut Mojmír3), Nekovář Jiří2), Novák Martin1), Richterová Dáša1)

1)ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem
2) ČHMÚ Praha, 
3) ČHMÚ Praha, pobočka Brno,

„Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991 - 2009“

23. Novák Martin,  Hájková Lenka

ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem

Vazby nástupu jarních alergologicky významných fenofází a indexu severoatlantické oscilace (NAO)

přestávka

24. Fialová Jitka,  Šlezingr Miloslav, Vyskot Ilja

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MENDELU v Brně

Multimediální výukový materiál Revitalizace v krajině

25.Rožnovský Jaroslav,
Pokladníková Hana,  Středa Tomáš

Český hydrometeorologický ústav, Brno

Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

26.
Jaroslav Střeštík1),  Miroslav Mikulecký sen.2)

1)Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha,
2)Head, Dept. of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters Honorary Member, BioCos, University of Minnesota, USA,

Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let

27.
Jaroslav Střeštík1), Miroslav Mikulecký st.2),
Lukáš Mikulecký3)

1) Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Česká republika
2) Oddelenie biometriky a štatistiky, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovenská republika a BIOCOS, University of Minnesota, USA
3) Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, Bratislava, Slovenská republika

Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531–1785

28.
Miroslav Mikulecký st.1),
Jaroslav Střeštík2),
Vladimír Choluj3)

1)Oddelenie biometriky a štatistiky, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovenská republika a BIOCOS, University of Minnesota,USA
2)Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
3)Ekonomická univerzita, Bratislava, Národohospodárska fakulta, Bratislava, Slovenská republika

Ceny pšenice v Anglicku, Francúzsku a Nemecku  v 17. až 19.storočí: vzťah ku klimatickým teplotám?

přestávka

29.
Miroslav Mikulecký st. 1)
Anna Gvozdjáková 2), Jarmila Kucharská 2), Martin Tkačov 2)
Miroslav Mikulecký ml. 3)

1) Dept. Biometry and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia. Honorary member, BioCos, Univ. Minnesota, USA
2) Farmakobiochemické laboratórium III. Internej kliniky, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Slovensko
3) Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárska fakulta Univ. Komenského, Bratislava, Slovensko

Riadi sa bioenergetika mitochondrií potkana solárnym aj lunárnym dňom?

30.
Vladimir Evstafyev1),
Miroslav Mikulecký Sr.2)

1)Institute of Applied Physics, Irkutsk State University, Irkutsk, Siberia
2) Dept. of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia, Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

Nové biofyzikální výzkumy vysvětlují mechanismus lunárních a solárních vztahů k živé hmotě

31.
P.E. Grigoryev 1), M.Mikulecký 2),
V.A. Rozanov 3),
A.M. Vaiserman 4),
B.M. Vladimirskiy 5)

1)Ph.D., Assistant Professor, Tavrida Humanitarian and Ecological Institute, Simferopol 95015, Ukraine
2)M.D.,Ph.D.,D.Sc.,Professor, Biometry Department, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia and BioCos, University of Minnesota, Minneapolis, USA
3)M.D., Professor, Odessa National University, Odessa, 65058, Ukraine
4)M.D., Institute of Gerontology, Kiev, 04114, Ukraine
5)Professor, Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny, Crimea, 98409, Ukraine

Geomagnetickou a sluneční aktivitou podmíněný ultrazvuk může provokovat teroristické chování

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

 

 

Čtvrtek 20. května 2010

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

32. Jaroslav Rajchl

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Kosmologie, čísla a Platonova duše světa.

33. Mihola Jiří

Praha

Proč je vesmír zakřivený a nesymetrický?

34. Raban Miloš

Hejnice

Smysl člověka ve vesmíru

35. Rusz Stanislav

Bystřice

Rozbor tří důležitých otázek vesmíru

přestávka

36. Svoboda Jaroslav

Pardubice

Člověk a energie IV.-Biomasa 2.

37. Oupický Pavel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Procesy regulující povrchovou teplotu Země. Vliv rostlinstva.

38. Marková Eva

Hvězdárna v Úpici

Závěr semináře

konec semináře

 

 

Postery:

1. Peter Barlow1),
Miroslav Mikulecký Sr.2),
Jaroslav Střeštík3)

1)Biological Sciences, University of Bristol, United Kingdom
2)Head, Dept. of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia. Honorary Member, BIOCOS, Univ. Minnesota, USA
3)Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika

Měsíční gravitace, geomagnetická aktivita a průměr kmene Juglans regia

2.Vobořil Stanislav

Praha

Všechno je jinak

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs