Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Změna - Upozorňujeme, že předběžné přihlášky je možné podat POUZE do 15. března 2009Hvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice
Královéhradeckým krajem


uspořádá ve dnech 19. - 21. května 2009

30. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu :

Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 15. března 2009..

Telefonický kontakt: 499 881 731 (ředitel) 499 882 289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz. Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu. Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD/USB Flash a disketovou mechaniku s možností použití software MS Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Internet Explorer 6.01 , IrfanView 3.99 , Acrobat reader 8, Media Player Classic s kodeky (kromě windows defaultních) MPEG-1, MPEG-2, DivX 5.x, XVid, VfW, MP3. V případě jakýchkoli požadavků či pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici


Tuto akci finančně podpořil Královéhradecký krajKe stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pokyny pro autory formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 19. – 21. 5. 2009

Program  Konference

Úterý 19. května 2009

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

 

1. Eva Marková

Hvězdárna v Úpici

Zahájení

2. Vystoupení hostů

 

 

3. Jaroslav Dykast

Oblastní muzeum Most

„Člověk“ po 30ti letech

přestávka

 

4. Jiří Čech

Ostrava-Poruba

Doba trvání slunečního cyklu

5. František Janda

Ondřejov

Specifika předpovědí aktivity Slunce a geomagnetického pole v hlubokém a dlouhém minimu jedenáctiletého cyklu

6. Maria Csataryová, Peter Begeni

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov

Analýza dlhodobých slnečných cyklov na základe súčasných a historických  bezteleskopických pozorovaní Slnka.

7. Vojtech Rušin, Ján Svoreň

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Stretnutia s vesmírom

přestávka

 

8. V. Rušín1, M. Druckmüller2, P. Aniol3, M. Saniga1, M. Minarovjech1

1-Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

2- Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

3- ASTELCO Systems GmbH, Germany

Poodhalená koróna z 1. augusta 2008

9. Marcel Bělík1, Eva Marková1, Ladislav Křivský1, Hana Druckmüllerová2, Vojtech Rušin3, Miloslav Druckmüller2, Peter Aniol4, Peter Zimmermann3, Ľubomír Klocok3, Jan Sládeček5,Karel Martišek2,Martin Dietzel4

1- Hvězdárna v Úpici

2 – VUT Brno

3 – ASÚ SAV Tatranská Lomnica

4 - ASTELCO Systems GmbH, Germany

5 – ČHMÚ Praha

 

Úplné zatmění Slunce 2008 – první výsledky

10. Jan Sládeček

Praha

Úplné zatmění Slunce 1.8.2008 v Mongolsku

11. Daniel Jareš

VOD AV ČR, Turnov

Vliv precese zemské osy na viditelnost

přestávka – oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

12. Pavel Kotrč

Astronomický ústav AV ČR, .v.v.i.,Ondřejov

Detekce svazků urychlených částic v chromosférických čarách

13. J. Dudík, E. Dzifčáková, A. Kulinová, M. Karlický

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Odozva EUV filtrov na parametre plazmy pre  netermálne κ-distribúcie

14. Pavel Kotrč

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

HSFA – největší sluneční dalekohled a spektrograf v ČR, vlastnosti, výsledky, perspektivy

přestávka

 

15. Radek Melicha), Ondřej Bečičkab), Jan Klimeš st.c), Vít Lédla)

a) - Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i., Turnov

b) – Univerzita Palackého v Olomouci

c) – Hvězdárna v Úpici

Teplotní a disperzní charakteristika dvojlomu krystalického křemene.

16. Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Vít Lédl, Radek Melich, Zbyněk Melich, Jan Václavík, Pavel Oupický

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s vícekanálovým filtrem

17. Pavel Oupický

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Analýza spektrálního rozlišení spektrometrů

18. Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Vít Lédl

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Korektor Volosova

přestávka

 

 

19. Alena Křivská1,2

1 – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

2 – ČVUT Praha fakulta elektronická, katedra telekomunikační techniky

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi

20. Jan Zedník1, Josef Horálek1, Petr Jednička1, Alena Boušková1, Petr Kolář1, Jaroslav Chum2

1 – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

2- Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Projevy zemětřesného roje v západních  Čechách v říjnu 2008

21. Jaroslav Střeštík

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole

22. Peter Križan

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Spolupráce mezi Ústavem fyziky atmosféry AVČR a Ústavem fyziky atmosféry Číny v oblasti výzkumu ozónu

přestávka – večeře

 

Úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 

Eva Marková

Jak se žije při zatmění Slunce na Sibiři

 

Středa  20. května 2009

dopolední program, zahájení v 8.45 hodin

 

23. Jan Laštovička

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Dopady lidské činnosti na horní atmosféru

24. Hana Davídkovová1, Josef Bochníček1, Pavel Hejda1, Radan Huth2

1 – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

2 – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Možný vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférických Major Mid-Winter Warmingů: Případová studie

25. Josef Bochníček1, Hana Davídkovová1, Pavel Hejda1, Radan Huth2

1 – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

2 – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře

26. Radan Huth

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Vliv sluneční aktivity na cyklonální a anticyklonální činnost v mírných zeměpisných šířkách

přestávka

 

27. Daniel Bareš, Martin Možný, Michal Virág

ČHMÚ Doksany

Vliv srážkové činnosti na tok půdní CO2, teploty a vlhkosti půdy pod travnatým porostem.

28. Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Hana Pokladníková , Tomáš Středa

ČHMÚ Brno

Specifika výzkumu mikroklimatu Punkevních jeskyní

29. Hana Pokladníková, Filip Chuchma, Tomáš Středa

ČHMÚ Brno

Výskyt horkých vln a tropických dnů v městském a příměstském prostředí

přestávka

 

30. Ivan Obrusník

ČHMÚ Praha

Snižování rizika přírodních katastrof a včasné varování

31. Jan Sládeček

ČHMÚ Praha

Roční chod měsíčních koncentrací NO2 v porovnání s imisním limitem

32. Martin Novák

ČHMÚ Praha, pobočka Ústí n. L.

Časová variabilita nástupu fenofází vybraných rostlin (divoce rostoucích) v závislosti na meteorologických podmínkách v Česku

 

přestávka - oběd

 

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

33. Igor Túnyi

GFÚ SAV, Bratislava

Geomagnetické pole na Slovensku v 18. storočí.

34. Jitka Fialová, Ilja Vyskot

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MZLU Brno

Návrh polyfunkční zonace v lesních ekosystémech explikovaného území CHKO Český les

35. Kateřina Rebrošová,  Jiří Schneider

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MZLU Brno

Význam ochranných pásem chráněných území.

36. Eugen Král

Lesnická akademie VOŠL Trutnov

Klimatické změny a jejich vliv na biodiverzitu  ekosystémů v naší krajině

přestávka

 

37. Peter W.Barlov1, Jaroslav Střeštík2, Miroslav Mikulecký sen3.

1 – Bristol Univ.UK

2 - Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

3 – Neuroendocrin Let, Stockhom-Bratislava

Vzájemná souhra mezi gravitačními, elektrickými a geomagnetickými potenciály ovlivňuje tok mízy v stromech?

38. Miroslav Mikulecký sen.1, Karel Kudela2

1 - Neuroendocrin Let, Stockhom-Bratislava

2 - Ústav experimentálnej fyziky, SAV, Košice

Tři zdroje, tři součásti nepochopení  smyslu inferenční statistiky.

39. Jan Sitar

Poliklinika Kuřim

Chronobiologie mikrospánku

40. Věra Klimešová

Úpice

Bolest a utrpení

přestávka

 

 

                                                                                             

41. Štefan Kujaník sr1, Miroslav Mikulecký sr2

1 – Ústav fyziológie, Lekárská fakulta University P. J. Šafárika Košice

2 - Neuroendocrin Let, Stockhom-Bratislava

Vplyv zvýšenej nadmorskej výšky na circa(ultra)diány extrasystol u chronických respiračných ochorení oproti zdravým

42. Jaroslav Střeštík1, Miroslav Mikulecký jr2, Miroslav Mikulecký sr3

1 -Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha,

2 – Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

3 - Neuroendocrin Let, Stockhom-Bratislava

Salmonelóza a některé solární a geomagnetické ukazatele

43. Miroslav Mikulecký jr.1, Miroslav Mikulecký sen2.

1 - Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

2 - Neuroendocrinology Letters, Stockhom-Bratislava

Virulencia Salmonely a gravitácia: další doklad z epidemiologických údajov na Slovensku 1963-2003

 

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

                                                            

Čtvrtek 21. května 2009

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

 

44. Jaroslav  Střeštík1, Pavel Grigoryev2, Miroslav Mikulecký3

1 - Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha,

2 – Humanitarian and Ecological Institute, Simferopol, Ukraine

3 – Neuroendocrinology Letters, Stockhom-Bratislava

Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let

45. Stanislav Vobořil

Praha

Anotace k otázce formování nového paradigmatu poznání

46. Jaroslav Rajchl

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Cyklus jako základní symbol opakování, návratu a změny

 

přestávka

 

 

47. Jaroslav Svoboda

Metrologická laboratoř ACR, Pardubice

Člověk a energie III.

48. Jan Ponert

Praha

Důkaz konstantní rychlosti světla vzhledem k fyzikální charakteristice systému. A současně i z toho vyplývající předpoklad její proměnlivosti

49. Pavel Bělín

Tatranská Lomnica

Úvahy o možnosti setkání naší civilizace s jinou civilizací ve vesmíru nebo na naší či jiné planetě.

50. Ľudmila Anderková

Bratislava

Univerzálny vývinový vzorec a čas

 

Závěr semináře  Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

 

 

 

Postery:

 

Zlata Čabajová ,  Viera Horecká

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Bioklimatologické hodnotenie Tatranských Zrubov

 

 

Miroslav  Mikulecký sen.1), Jaroslav  Střeštík2)

1 - Neuroendocrinology Letters, Stockhom-Bratislava

2 -  Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha,

 

Elektromagnetické a/nebo gravitační pole z vesmíru – další vysvětlovací veličina pro globální ekonomii a války?

Pavel Oupický

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Turnov

Energetická bilance planety Země - aktuality

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs