Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Upozorňujeme, že předběžné přihlášky je možné podat POUZE do 29. února 2008Hvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Jednotou českých matematiků a fyziků
Městem Úpice
Královéhradeckým krajem


uspořádá ve dnech 20. - 22. května 2008

29. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu :

Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 29. února 2008..

Telefonický kontakt: 499 881 731 (ředitel) 499 882 289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz. Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu. Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD/USB Flash a disketovou mechaniku s možností použití software MS Word 2000, MS Excel 2000, MS PowerPoint 2000, MS Internet Explorer 6.01 , IrfanView 3.99 , Acrobat reader 7.0.5., Media Player Classic s kodeky (kromě windows defaultních) MPEG-1, MPEG-2, DivX 5.x, XVid, VfW, MP3. V případě jakýchkoli požadavků či pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici


Tuto akci finančně podpořil Královéhradecký krajKe stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word 97-2003) formát PDF (Adobe Acrobat)     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 20. – 22. 5. 2008

Program  Konference

Úterý 20. května 2008

dopolední program, zahájení v 9,00 hodin

 

Zahájení: Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

1. Vambera Jiří

Trutnov

Hvězdárna a kraj

2. Vyskočil Libor

Hvězdárna v Úpici

Výbuch komety 17P/Holmes – test kamery FLI 1024S

3. Sládeček Jan

Praha

Dosavadní zkušenosti s pozorováním zatmění Měsíce.

přestávka

 

4. Švanda Michal

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.,  Ondřejov

Helioseismologie: od oscilací k vnitřní struktuře Slunce.

5. Sobotka Michal

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.,  Ondřejov

Novinky ve výzkumu slunečních skvrn.

6. Kulčár Ladislav

Inštitút manažérskych systémov UMB, Bánská Bystrica

Štatistická závislosť výskytu slnečných škvrn pozorovaných voľným okom a fázou slnečného cyklu.

přestávka

 

7. Csatáryová Mária, Begeni Peter

Fakulta huminanitných a prírodných vied, Prešov

Index slnečnej aktivity definovaný bezteloskopickými pozorovaniami.

 

8. Čech Jiří

 

Ostrava

Sluneční cykly No.24, No.25, No.26 a jejich hlavní charakteristiky.

9. Čech Jiří

Ostrava

Periody pohybu Slunce k barycentru a sluneční činnost.

10. Marková Eva, Bělík Marcel,  Rušín Vojtěch

Hvězdárna v Úpici

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Další poznatky o dynamice polárních paprsků během zatmění Slunce 2006

 

 

 

přestávka – oběd

 

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

11. Klvaňa Miroslav Václav Bumba, Michal Švanda

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.,  Ondřejov

Posuvy dopplerovského rychlostního pole v magnetických strukturách.

12. Bumba Václav, Klvaňa Miroslav

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase.

13. Dzifčáková Elena, Karlický M.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov

Syntetické spektrá slnečnej erupcie pre plazmu s elektrónovým zväzkom a spätným prúdom.

14.  Klimeš Jan st.,

Hvězdárna v Úpici

Problém absorpčních maxim a minim ve slunečním spektru.

přestávka

 

15. Jareš  Daniel , Vít Lédl, Rail  Zdeněk,

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,Turnov

Meniskové dalekohledy Maksutova

16. Zdeněk Rail, B. Šrajer, Vít Lédl, Daniel Jareš, Zbyněk Melich, Radek Melich, Pavel Oupický

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,Turnov

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru hvězdárny v Úpici.

17. Radek Melich,   Zbyněk Melich, Ivan Šolc, Jan Klimeš st., Jan Klimeš ml.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,Turnov

Návrh dvojlomného filtru pro čáru He a Ca v IČ oboru.

18. Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, Václav Mikule, Hana Oupická, Jan Klimeš st., Jan Klimeš ml.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,Turnov

Dvojlomný materiál MgF2 pro dvojlomné filtry.

přestávka

 

19. Bochníček Josef1, Hejda Pavel1, Huth Radan2, Davídkovová Hana1

1) Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

2) ÚFA  AV ČR, v.v.i.,Praha

Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen-březen.

20. Davídkovová Hana1, Bochníček Josef1, Hejda Pavel 1, Huth Radan2,

1) Geofyzkální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

2) ÚFA AV ČR, v.v.i., Praha

Geomagnetická aktivita a teplota zimní polární dolní stratosféry v období stratosférického ohřevu.

21. Zedník Jan, Málek Jiří

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,Praha

Zemětřesná aktivita na Hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008.

přestávka – večeře

 

Úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 

Jiří Středa

Jak jsem natáčel největší sladkovodní ryby na světě.

 

 

Středa  21. května 2008

dopolední program, zahájení v 8.45 hodin

 

22. Rožnovský Jaroslav, Smolíková J.,

ČHMÚ, Brno

Analýza synoptických situací za období 1992  až 2007.

23. Rožnovský Jaroslav

ČHMÚ, Brno

Teplotní podmínky chladného  půlroku 2006/2007

24. Bareš Daniel, Možný Martin

ČHMÚ, Doksany

Vliv teplejších zim na variabilitu promrzání půdy na území České republiky v letech 2000-2007.

25. Novák Jiří, Možný Martin

ČHMÚ, Doksany

Výskyt extrémních půdních teplot v observatoři Doksany v letech 1951-2007.

přestávka

 

26. Střeštík Jaroslav

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2001.

27. Sládeček Jan

ČHMÚ, Praha

Epizody vysokých koncentrací PM10 v roce 2006 a 2007.

28.  Anderková Ľudmila

Bratislava

Univerzálny vývinový vzorec – skleníkový efekt.

přestávka

 

29. Středa t., Pokladníková H., Rožnovský J.,

ČHMÚ, Brno

Radiační režim v porostu kukuřice

30. Fialová Jitka, Vyskot Ilja, Smítka David, Kupec Petr

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MZLU, Brno

Společnost a funkce lesů

31. Král Eugen

Lesnická akademie, Trutnov

Městské parky a jejich význam pro životní prostředí člověka.

 

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

32. Čabajová Zlata, Horecká Viera

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Medicínsko-meteorologické prognózy v slovenskej republike.

33. Sitar Jan, Marková Eva

Poliklinka, Kuřim

Hvězdárna v Úpici

Bioklimatologie vysokohorské turistiky.

34. Klimešová Věra

Úpice

Bolest a mýty kolem ní.

přestávka

 

35. Kujaník Štefan Sen., Mikulecký Miroslav Sen.

 

Košice

Cirkadiánne a ultradiánne rytmy extrasystol u zdravých v nadmorskej výške a na nížině.

36. Mikulecký Miroslav Sen.1, Kováč Michal2, Klučková Adriana2

1) Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters Honorary Member, BioCos, University of Minnesota, USA

2) Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky

Mozková mrtvica a subarachnoidálne krvácanie. Analýza denných časových radov 1994-2007.

37. Mikulecký Miroslav sen.,

Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Stockholm-Bratislava, Sweden-Slovakia Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

Chronocosmobiomedicínské vztahy: Od filosofie k technikám.

38. Mikulecký Miroslav jr.1, Mikulecký Miroslav sen.2

1) Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava

2) Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

Salmonelóza a Mesiac: súbežnosť s lunisolárnou gravitáciou?

přestávka                                                                                                   

39. Mikulecký Miroslav sen.1, Střeštík Jaroslav2

1) Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

2) Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Průměr kmenu stromu a Měsíc: Podrobný rozbor periodických vztahů.

40. Mikulecký Miroslav sen.

Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

 

Průměr kmene stromu, Měsíc a geomagnetická aktivita.

41. Peter W.Barlow1, Gunter Klein┼, Mikulecký Miroslav sen.2

1) School of Biological Sciences, University of Bristol, England

2) Head, Dept.of Biometrics and Statistics, Neuroendocrinology Letters, Honorary Member, BIOCOS, University of Minnesota, USA

 

Nastické pohyby fazolových rostlin: Vzdálená kontrola z Měsíce?

 

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

                                                            

Čtvrtek 22. května 2008

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

 

42. Rajchl Rostislav

Hvězdárna, Uherský Brod

Z počátků kalendářní astronomie.

43. Vojtech Rušin, Metod Saniga

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Vedecké projekty a ich bodové hodnotenie

44. Raban Miloš

Pedagogická fakulta Technické univerzity, Liberec

Smysl člověka ve vesmíru.

přestávka

 

45 Túnyi Igor

GFÚ SAV, Bratislava

Reklama a člověk

46 Túnyi Igor

GFÚ SAV, Bratislava

Geológia a Religiozita

47. Svoboda Jaroslav

Metrologická laboratoř ACR Pardubice

Člověk a energie

48. Svoboda Jaroslav

Metrologická laboratoř ACR Pardubice

Energie a člověk

přestávka

49. Rajchl Jaroslav

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.,  Ondřejov

Cyklus jako základní symbol, opakování, návratu i změny.

50. Mihola Jiří

o.s. Melius, Praha

Regresní modely okolo velkého třesku.

51. Oupický Pavel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.,Turnov

Procesy regulující teplotu Země.

 

Závěr semináře  Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

 

 

Tuto konferenci podpořil Královehradecký kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs