Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Upozorňujeme, že předběžné přihlášky je možné podat POUZE do 28. února 2007Hvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 22. - 24. května 2007

28. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici, bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 28. února 2007. Telefonický kontakt: 499-881731 (ředitel) 499-882289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz. Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu.
Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN 98 - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a disketovou mechaniku s možností použití software Word , Excel , PowerPoint, Internet Explorer , Irfan , Acrobat reader . V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek. Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici

Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word) formát PDF (Adobe Acrobat)
Program formát DOC (MS Word) formát PDF (Adobe Acrobat)

     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 22. – 24. 5. 2007

Program  Konference

Úterý 22. května 2007

dopolední program, zahájení v 8.45 hodin

 

Zahájení: Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

1. Jiří Čech

Ostrava

Pohyb barycentra sluneční soustavy a cykly sluneční aktivity

2. Jiří Čech

Ostrava

Rok 2007 – rok minima slunečního cyklu No. 23?

3. Letfus V †., Ladislav Kulčár

Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Ekonomická fakulta UMB.  B. Bystrica

 

Slnečný cyklus určený na základe dlhodobých pozorování slnečných škvŕn voľným okom

4. Jaroslav Střeštík

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě

 

přestávka

 

5. Csatáryová M., Begeni P., Seman J.

Katedra Fyziky, FHPV Prešov

Bezteleskopické pozorovania Slnka – súčasnosť a minulosť

6. Elena Dzifčáková, Alena Kulinová

FMFI UK Bratislava

Diagnostika netermalnej distribucie elektronov v plazme slnečnych erupcií

7. Libor Vyskočil

Hvězdárna v Úpici

Vývoj plazmového ohonu komety C/2006 M4 SWAN

přestávka

 

8. Rušín V.1,  Druckmüller M.2,  Minarovjech M.1,  Saniga1 M.

1 Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica, 2Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno

Mnohotvárnosť jemných štruktúr bielej koróny

9. Marková E.1, Bělík M.1, Druckmüller M.2, Druckmüllerová

1 Hvězdárna v Úpici

2 Ústav Matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno

Dynamika polárních paprsků během zatmění Slunce 2006

 

 

 

 

 

10. Jan Sládeček

Český hydrometeorologický ústav

Prstencové zatmění Slunce a vesmírné středisko ve Francouzské Guayaně

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin

 

11. Peter Križan

 

ÚFA Praha

Ročný chod vybraných charakteristik ozonopauzy a tropopauzy na ozonosondážnych staniciach v rozličných oblastiach na zemskom povrchu

12. Tomáš Balcar

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK, Praha

Ozonová vrstva Země – minulost a současnost

13. Igor Túnyi

Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

Planetárna akrécia

14. Alina Prigancová1, Y.I. Feldstein2

1Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

2IZMIRAN,Troitsk,Russia

Prejavy aurorálnych procesov a ich súvislosti

přestávka

 

15. Josef Bochníček, Pavel Hejda, Radan Huth1, Hana Davídkovová

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha, 1Ústav fyziky atmosféry AV ČR Praha

 

Sluneční/geomagnetická aktivita, fáze QBO, teplota dolní stratosféry a polární vortex

16. Radan Huth1, Lucie Pokorná1, Josef Bochníček2, Pavel Hejda2

1ÚFA  AV ČR, Praha

2Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace

17. Radan Huth1, Jan Kyselý1, Josef Bochníček2, Pavel Hejda2

1ÚFA AV ČR Praha

2Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací v Evropě.

18. J. Boška , D. Kouba, P. Šauli

ÚFA AV ČR, Praha

Účinky geomagnetické aktivity v ionosférických driftech měřených v E a F oblasti ionosféry.

 

přestávka

19. Rožnovský J., Smolíková J.,

ČHMÚ, Brno

Posouzení úspěšnosti předpovědi teploty vzduchu

20. Rožnovský J., Záruba J.,

ČHMÚ, Brno

Srovnání roční dynamiky průměrných denních teplot vzduchu s normálovými

21. Rožnovský J., Hurtalová T., Matějka F., Janouš D.,

ČHMÚ, Brno

Vertikální rozložení teploty vzduchu ve smrkovém porostu

22. Lenka Hájková

ČHMÚ, Ústí n. Labem

RACE 2040

 

přestávka - večeře

 

Úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 

23. Vojtěch Rušín

„NIGER, nielen při zatmení Slnka“

 

Středa  23. května 2007

dopolední program, zahájení v 8.30 hodin

24. Jiří Čech

Ostrava

Oteplování Země – důsledek lidské činnosti nebo přirozený jev?

25. Bohuslav Růžek, Jan Zedník

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Seismický šum: nežádoucí společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hlubin

 

přestávka

 

26. Kateřina Potužníková, Sedlák P., Šauli P.

ÚFA AV ČR, Praha

Analýza turbulentního proudění nad zalesněným terénem

27. Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně

Zhodnocení současného stavu a péče o  lesní rezervace Uherskohradišťska

28. Jiří Schneider, Petr Kupec, Ilja Vyskot, Alice Melicharová, Jitka Fialová, David Smítka

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MZLU v Brně

Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech na příkladu lokalit Ranšpurk a Cahnov-Soutok

 

přestávka

29. Daniel Bareš, Martin Možný

OBS Doksany

Monitoring fenologických fází digitální kamerou

30. Skřehot Petr, Říman Radovan

Výzkumný ústav BP, Praha

Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře

31. Michaela Havlová

T-SOFT Praha

Výzkumný projekt v oblasti modelování šíření aerosolů

 

 

 

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod.

32. Radovan Říman, Petr Skřehot

Výzkumný ústav BP, Praha

Aloha v praxi – případové studie havárie cisterny se čpavkem

33. Lubor Laichman, J. Sekulová, M. Vaněček

ISA Tech, Brno

Člověk a závažné průmyslové havárie

34. Jan Sládeček

ČHMÚ-ISKO, Praha

Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky

 

přestávka

 

35. Martin Novák

ČHMÚ, Ústí n.L.

Současný stav vývoje modelu biometeorologické předpovědi

36. Jana Štětiarová, O. Dzvoník, K. Kudela, P. Daxner

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Fyziologické a biochemické parametre sledované v období minima a maxima slnečnej aktivity

37. Jan Sitar , Jaroslav Střeštík

Poliklinika Kuřim

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Chronologie akutního koronárního syndromu

 

přestávka                                                                                                     

38. Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký st.,

GFÚ AV ČR,  Praha

Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?

39. Miroslav Mikulecký, Pavol Bakoss

Ved. odd.biometriky a štatistiky,Bratislava

Ústav epidemiológie, LF Komenského univerzity, Bratislava

Pol storočia leptospiróz na Slovensku a slnečné škvrny

40. Jaroslav Střeštík1, Miroslav Mikulecký ml.2, Miroslav Mikulecký st.3,

1GFÚ AV ČR, Praha,

2 Klinika infektologie a geografickej medicíny, LF Univer. Komenského , Bratislava

3Ved. odd. biometriky a statistiky, Bratislava

 

Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v české a slovenské republice

 

 

 

 

 

 

41. Miroslav Mikulecký ml.1, M. Mikulecký st.2,

1 Klinika infektológie a geografickej medicíny, LF Univ. Komenského, Bratislava

2 Vedúci, odd. biometriky a štatistiky, Bratislava

Všeobecné trendy výskytu kliešťového vírusového zápaľu mozgu v strednej Európe sa medzi krajinami líšia: Vplyv očkovania?

 

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

                                                

Čtvrtek 24. května 2007

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

 

42. Melich R., Melich Z., Šolc  I., Klimeš J. st., Klimeš J. ml.

Odd. optické diagnostiky, Turnov

Hvězdárna v Úpici

Nový typ laditelné dvojlomné předsádky úzkopásmových filtrů

43. Oupický Pavel

UFP AV ČR v.v. i. VOD Turnov

Použití vláken vázaných spektrometrů v přírodních vědách

44. Klimeš Jan st.,

Hvězdárna v Úpici

Bezštěrbinový spektrograf

45. Jareš Daniel, Rail Zdeněk

UFP AV ČR, v.v.i. odd. optické diagnostiky, Turnov

Dalekohledy typu Schmidt-Cassegrain

 

přestávka

 

46. Eugen Král

VOŠL, Trutnov

Člověk mezi lidmi ve svém pozemském prostředí

47.  František Janda

Ondřejov

Ohrožené radiokomunikační služby – radioastronomie, radioamatérská služba

48. Rostislav Rajchl

Hvězdárna, Uherský Brod

Klimatické a společenské jevy v období Malé doby ledové na Uherskobrodsku

 

přestávka

 

49. Jaroslav Rajchl

Ondřejov

Součinnost komplementárního, Cardanův svět a neúplnost.

50. Jiří Mihola

ČSÚ, Praha

Inverzní astronomie

 

Závěr semináře  Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

 

 

Postery

 

Bradna Jiří

 

Zruč nad. Sázavou

Působí na nás hvězdy a planety? K biotropii Marsu.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs