Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Upozorňujeme, že předběžné přihlášky je možné podat POUZE do 28. února 2006Hvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou v Úpici
Českou bioklimatologickou společností v Praze
Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
Městem Úpice


uspořádá ve dnech 16. - 18. května 2006

27. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici, ubytování bude zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici. Z důvodu omezené kapacity ubytování v hotelích v Úpici, bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s dojížděním. Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování na koupališti. Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně abstraktů) zašlete na adresu Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32 Úpice do 28. února 2006. Telefonický kontakt: 499-881731 (ředitel) 499-882289 (ústředna), e-mail: mullerova@obsupice.cz. Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím vyplňte ve všech požadovaných rubrikách, nepoužívejte zkratky, uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou adresu.
K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu. Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu.
Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s WIN 98 - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a disketovou mechaniku s možností použití software Word , Excel , PowerPoint, Internet Explorer , Irfan , Acrobat reader . V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na organizátory konference. Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek. Těšíme se na Vaši účast na konferenci


RNDr.Eva Marková,CSc. ředitelka Hvězdárny v Úpici

Ke stažení:
Přihláška formát DOC (MS Word) formát PDF (Adobe Acrobat)
Pozvánka formát DOC (MS Word) formát PDF (Adobe Acrobat)

Program semináře:

Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 16. – 18. 5. 2006

Program  Konference

Úterý 16. května 2006

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

 

Zahájení: Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

1.Šolc Ivan

Kordulák Jiří

VOD AV ČR Turnov

Hvězdárna v Úpici

Rozšířená Cassiniova projekce a její aplikace pro elementární výuku astronomie

2. Melich Zbyněk, Melich Radek, Šolc Ivan, Oupický Pavel, Klimeš J.st., Klimeš J.ml.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR Turnov,

Hvězdárna v Úpici

Řetězový filtr pro více astronomicky zajímavých spektrálních čar

 

přestávka

 

3. Jareš Daniel, Lédl Vít, Rail Zdeněk

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Turnov

Zobrazovací soustava pro spektrograf s vícekanálovým Šolcovým filtrem

4.Melich Radek

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Turnov

Měření základních materiálových charakteristik propustnosti řetězového filtru

 

přestávka

 

6. Marková Eva, Bělík Marcel, Křivský Ladislav, Druckmüller Miloslav, Klocok Lubomír

Hvězdárna v Úpici

 

Úplné zatmění Slunce 29. 3. 2006

7. Sládeček Jan

Český hydrometeorologický ústav, Praha

Zatmění Slunce v severní Africe v roce 2005 a 2006

8. Rožnovský Jaroslav

ČHMÚ, Brno

Jarní povodně v roce 2006

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin ¸

9. Střeštík Jaroslav,

Čech Jiří

Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Ostrava

Střednědobé změny v délkách slunečních cyklů

10. Čech Jiří

Střeštík Jaroslav

Ostrava

Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy.

11. Huth Radan1, Bochníček Josef,2 Hejda Pavel,2

1 UFA AV ČR, Praha

2 Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci

přestávka

 

12.Prigancová Alina

Y.I. Feldstein

Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

IZMIRAN,Troitsk, Russia

Prúdy v aurorálnej oblasti a ich dynamika

13. Fridrich Valach1, Alina Prigancová 2, Igor Túnyi 2,

1 Geomagnetické observatórium GFÚ SAV, Hurbanovo

2 Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

Kozmické počasie a predpoveď geomagnetickej aktivity

14. Bochníček Josef1, Pavel Hejda1, Radan Huth2

1Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

2Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1982

 

přestávka

 

15. Potužníková Kateřina

ÚFA AV ČR, Praha

Studium turbulence proudění nad zalesněným komplexním terénem pomocí metody waveletové analýzy

16. Boška Josef

ÚFA AV ČR, Praha

Měření ionosférického driftu v období vysoké a nízké sluneční a geomagnetické aktivity

17. Petra Šauli, Patricie Abry, Xavier Cosson, Stephane Roux

ÚFA AV ČR, Praha,

Laboratoire de Physique (UMR5672), CNRS, Ecole Normale Superierure, Lyon, France

Invariance délek v ionosféře

 

přestávka - večeře

Úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 

 Marková Eva, Bělík Marcel

Do Turecka a Egypta za zatměním

 

Středa  17. května 2006

dopolední program, zahájení v 8.30 hodin

 

18. Túnyi Igor, Kaplíková Adriana

Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava

Intenzita magnetického pol¢a Země v historickej minulosti

19. Valach Fridrich1, Josef Bochníček2, Pavel Hejda 2,

1Geomagnetické observatórium GFÚ SAV, Hurbanovo

2 Geofyzikálny ústav AV ČR, Praha

Geoefektívnosť vybraných slnečných energetiských eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete.

20. Zedník Jan

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Zemětřesení o velikosti 3,3 na Hronovsku dne 25. října 2005

 

 

přestávka

 

21. Schneider Jiří, Alice Melicharová, Petr Kupec, Ilja Vyskot

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MZLU Brno

Vliv větrné kalamity na rekreační lesy Tatranské Lomnice

22. Skřehot Petr

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha

Závažné průmyslové havárie: rizika – bezpečnost – bilance

23.Trávníček Martin, Havlová Michaele, Vaněček Michal, Skřehot Petr

ISATech. s.r.o., Brno

 Vývoj a ověřování software pro modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře

 

přestávka

 

24.Balcar Tomáš

ÚFA AV ČR , Praha

Atmosférický ozon a přírodní prostředí v souvislostech

25. Sládeček Jan

ČHMÚ-ISKO, Praha

Kvalita ovzduší v hlavním městě Praze z hlediska standardně sledovaných znečišťujících látek

26. Král Eugen

VOŠL Trutnov

Lesní okraje a jejich význam v životním prostředí člověka

27. Kamlerová Klára, Schejbalová Hana

Ústav ekologie lesa, LDF MZLU Brno

Sezónní dynamika tloušťkového přírůstu smrku a vliv vybraných klimatických faktorů

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod. ¸

28. Bareš Daniel, Možný Martin

ČHMÚ OBS Doksany

Fenologická pozorování jako indikátor klimatických změn

29. Hájková Lenka, Novák Martin, Nekovář Jiří

ČHMÚ Ústí nad Labem

Nástupy generativních fenofází v roce 2005, jejich srovnání s dlouhodobými průměry a synoptické zhodnocení příčin jejich nástupu v daném roce

30. Sitar Jan

Poliklinika Kuřim

Vzdušné ionty a naše zdraví

přestávka

 

31. Pintér T., Klocok Ľ., Letkovičová M., Rybanský M.

SÚH Hurbanovo

AÚ SAV Tatranská Lomnica

Úmrtnosť na Slovensku 1986-2001 a dáta družíc Goes

32. Klimešová Věra

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Farmakoterapie ve stáří

33. Střeštík Jaroslav

Mikulecký Miroslav

Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Bratislava

Možné vnější faktory ovlivňující výskyt srdeční tachyarytmie

34. Miroslav Mikulecký ml.,

Miroslav Mikulecký st.,

Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vírusová Kliešťová encefalitída – ďalšia hrozba globálneho oteplenia

 

přestávka

                                                                                                           

35. Pullmann  R.1, Mikulecký M.2, Jankejechová E.1,

1Ústav klinickej biochémie, Jeseniova Lekarská fakulta, Martin

2 Studenohorská ulica, Bratislava

Téměř 11-ročné monitorovanie denných počtov liekových samovražedných otráv na severnom Slovensku: odraz slnečného vetra?

36. Matuška Tibor1, Mikulecký Miroslav 2,

1Pôrodnícko-gynekologická klinika, Fakulta sv. Ladislava, Nové Zámky

2 Studenohorská ulica, Bratislava

Chronobiológia spontánneho potratu: Halbergova parasezonalita opät dominuje

37.Kováč Michal1, Mikulecký Miroslav2,

1 Neurologická klinika, Fakulta sv. Ladislava, Nové Zámky

2 Studenohorská, Bratislava

Časový sled epileptických záchvatov s pohîadu možných lunisolárnych súvislostí

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

                                                             

Čtvrtek 18. května 2006

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin ¿

 

38. Haluza Bronislav

Rajchl Rostislav

Hvězdárna, Uherský Brod

Klimatické a společenské jevy v období Malé doby ledové na uherskobrodsku.

39. Kubíčková Miluše

Praha

Úcta k poznání a pravdě, jako impuls k vnitřní práci na sobě

40. Rajchl Jaroslav

Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Einstein, cardano a paradoxy komplementarity

přestávka

 

41. Klimeš Jan st.

Hvězdárna v Úpici

Bdělé vědomí a fyzický svět

42. Mihola Jiří

CES VŠEM, Praha

Filozofie a matematika rub a líc astronomie

43. Mihola Jiří

CES VŠEM, Praha

Pravděpodobnost výskytu vyspělých civilizací

 

Závěr semináře  Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

Postery

Petrovičová Anna1, Michalková Dagmar2, Mikulecký Mir.3,

1 Slovenská zdravotnická univerzita, 2 Bárdošova 17,

3 Studenohorská, Bratislava

Coxsackie virusy, detský diabetes mellitus 1 a Halbergova parasezonalita

Mikulecký Miroslav st.,

Studenohorská, Bratislava

Reanalýza natality v jižní Brazilii – opět dominuje Halbergova parasezonalita

 
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs