Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Seminar 2005 </big></big>Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

26. konference "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí"
17.-19. květen 2005

V případě zájmu stáhněte a vraťte vyplněný formulář "Návratka" na adresu:
mullerova@obsupice.cz
Do předmětu uveďte, prosím, text "Conference 2005"

 

26th conference "The man in his terrestrial and cosmic neighbourhood"
May 17th-19th 2005

please download this form and return filled copy to:
mullerova@obsupice.cz
 please fill  "conference 2005" as "Subject"

 

 

Ke stažení (formáty Adobe Acrobat nebo MS Word):

  PDF DOC
 Pozvánka na konferenci

stáhnout

stáhnout
 Program konference stáhnout stáhnout
 Pokyny pro autory stáhnout stáhnout
 Návratka stáhnout stáhnout

 


     Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 17. – 19. 5. 2005

Program  Konference

Úterý 17. května 2005

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin

 

Zahájení: Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

1. Štefan Zajac

MFF UK - Praha

Světový rok fyziky 2005

 

přestávka

 

2. Jiří Čech

Ostrava

180let – perioda sluneční činnosti i planetárních poloh

3. Libor Vyskočil, Jan Klimeš ml., Jan Klimeš st.

Hvězdárna v Úpici

Erupční aktivita Slunce z ledna 2005 a její projevy v meziplanetárním prostoru

 

4. Jan Sládeček

 

ČHMÚ Praha

Hybridní zatmění Slunce 8.4. 2005 v Tichomoří

 

přestávka

 

5. Elena Dzifčáková, Jaroslav Dudík

FMFI UK Bratislava

Porovnanie topológie magnetických polí aktívnej oblasti v slnečnej koróne vypočítaných pomocou FTT a metódou magnetických nábojov.

6. Teodor Pintér, Marian Lorenc, Milan Rybanský

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Koronálne diery a magnetické búrky 1986-2003

7. Josef Bochníček, Pavel Hejda, J. Horáček

Geofyzikální ústav  AV ČR Praha

 

Sluneční energetické eventy v letech 2001-2004. Analýza jejich geoefektivity.

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hodin ¸

8. Josef Boška

ÚFA AV ČR Praha

Měření ionosférického driftu na observatoři Průhonice

9. Petra Šauli, P. Abry, Josef Boška

ÚFA AV ČR Praha

Charakterizace akusticko-gravitačních vln na základě Fourierovy a Waveletové analýzy pozorovaných v elektronové koncentraci měřené pomocí vertikálního ionosférického sondování.

10. Jan Laštovička

ÚFA AV ČR Praha

Dlouhodobé změny a trendy v mezosféře a dolní termosféře

  

přestávka

 

11. Peter Križan

ÚFA AV ČR Praha

Výzkum ozónových lamín v Ústave fyziky atmosféry

12. Radan Huth1,

L. Pokorná1,

Josef Bochníček2, Pavel Hejda2

ÚFA AV ČR Praha1,

Geofyzikální ústav AV ČR Praha2

Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace

13. Alina Prigancová,

Y.I. Feldstein

Geofyzikální ústav SAV Bratislava

Dynamika okozemskej plazmy počas magnetickej búrky

 

 

přestávka

 

14. Jan Zedník

Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Seismologická stanice Úpice

15. Daniel Kouba

ÚFA AV ČR Praha

Zajímavá mineralogická naleziště v Podkrkonoší

16. Adriana Kaplíková

P. Dolinský, I. Túnyi

Geofyzikální ústav SAV Bratislava

Orientácia starých banských diel – archívny magnetizmus

 

přestávka - večeře

Úterý večer - zahájení v 19.00  hodin

 

Josef Boška

Flamengo a kytara

 

Středa  18. května 2005

dopolední program, zahájení v 8.30 hodin

 

17. Jaroslav Střeštík

Geofyzikální ústav AV ČR Praha

Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou

18. Martin Novák

ČHMÚ Ústí n. L.

Meteorologická situace – synoptická a dynamická interpretace

19. Daniel Bareš,

Martin Možný

ČHMÚ Doksany

Testování nového systému poskytování operativních meteorologických informací pro zemědělství

 

přestávka

 

20. Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková

ČHMÚ Brno

Extrémní teploty promrzání  půdy

21. Jaroslav Rožnovský

ČHMÚ Brno

Meteorologické příčiny povodní jara 2005

22. Jan Sládeček

ČHMÚ Praha

Stav znečištění ovzduší Královehradeckého kraje z hlediska standardně sledovaných znečišťujících látek

 

 

přestávka

 

23. J. Schneider, I. Vyskot, P. Kupec, J. Fialová,

D. Smítka

LDF MZLU v Brně

Potenciály funkcí lesů v zonaci příměstských rekreačních oblastí

24. Eugen Král

 

VOŠL Trutnov

Jak působí různé koncentrace hliníku na semenáčky a sazenice smrku (Picea abies Karst.)

25. Pavel Novák a kol.

Veterinární a farmaceutická  univerzita Brno

Vliv vysokých teplot prostředí na produkci mléka holštýnského skotu

26. Jaromír Václavík

Praha

Elektromobil – městské vozidlo pro 21. století

 

přestávka - oběd

odpolední program, zahájení ve 14.00 hod. ¸

27. Jan Sitar1, Jaroslav Střeštík2, Martin Novák3

Poliklinika Kuřim1,

Geofyz. ústav  AVČR Praha2,I.interní kardio-angiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně3

 

Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod

 

28. Oliver Dzvoník,

P. Kudela, J. Štetiarová

Letecká vojenská nemocnica, Košice

Sledovanie vplyvov kozmického počasia na niektoré parametre psychickej výkonnosti a zdravotného stavu leteckého personálu

29. Lenka Hájková

ČHMÚ Ústí n. L.

Fenologie a příklad jejího možného využití v prevenci alergií

přestávka

 

30. Michal Kováč1, Miroslav Mikulecký2

Neurologické oddelenie nemocnice Nové Zámky1, Studenohorská, Bratislava2

Cykly slnečnej a geomagnetickej aktivity súvisia s časovým priebehom mozgových infarktov na juho-západnom Slonensku?

 

31. Zlata Kmecová 1 ,  Jozef Rovenský 2 ,    Miroslav Mikulecký 3

 

1 Interná klinika, Nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

2  Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

3 Studenohorská 2071/10,Bratislava,Slovensko

 

Sezonality pri  Crohnovej chorobe so začiatkom v dospelosti

 

32. Miroslav Mikulecký,

Phillip L. Florida,

Studenohorská 2071/10, Bratislava, Slovakia Mindanao Medical Foundation College, Davao , Philippines,

 

 

Denní počty porodu v Davao, Filipíny 1993-2003: Halbergov Trans-rok silnější než rok

přestávka

                                                                                                           

33. Michal Kováč

Neurologická klinika,

Nové Zámky

Radiofrekvenční radiace a kmenové sluchové evokované potenciály (brainstem auditory evoked potentials-BAEP).

 

34. Věra Klimešová

Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Stáří a my

35. Fridrich Valach,

      Igor Túnyi

Geofyzikální ústav SAV, Bratislava

Umelá neurónová sieť ako moderný nástroj štúdia biomagnetizmu

 

Slavnostní společná večeře v 19.30 hod.

 

 

                                                             

Čtvrtek 19. května 2005

dopolední program, zahájení v 9.00 hodin ¿

 

 

36. Rostislav Rajchl

Hvězdárna

Uherský Brod

Astronomické, geofyzikální a meteorologické jevy v Bartoškově kronice ze 16. století

37. Karel Hauzer

Katedra filozofie, FP, TU v Liberci

O metafyzické relevanci vědeckých výpovědí

38. Igor Túnyi

Geofyzikálny ústav SAV Bratislava

Fyzika darov trojkráľových

přestávka

 

39. Jiří Mihola

Sázava

Filozofický systém velmi vyspělých vesmírných civilizací

40.Jaroslav Rajchl

Astronomický ústav AV ČR Ondřejov

Vývoj a čísla

41.Miluše Kubíčková

Praha

Co pracuje v přírodě, pracuje v našem vědomí. J.W.Goethe

 

přestávka

 

42.Jiří Kult

Hradec Králové

Kniha Ch. Richeta: Pojednání o metapsychice.

43. Miluše Kubíčková

Praha

Elementární svět očima básníka Goetha ve Faustu

 

Závěr semináře  Eva Marková, ředitelka Hvězdárny v Úpici

 

 

 

 

Postery

1. Miroslav Mikulecký Jr1, M. Mikulecký sen2,

1 Klinika f infektologie a geografickej  medicíny, Komenského univerzita,

2  Studenohorská 2071/10, Bratislava, Slovensko

 

Kozmogeofyzikálne vzťahy ročných počtov hospitalizovaných infekčne chorých detí v Bratislave 1857 - 1897

2. Miroslav Mikulecký,Phillip L Florida

Bratislava

Mindanao Medical Foundation College, Davao, Philippines

Test na Poissonovo rozdělení v diskrétních časových řadách – prvý krok v jejich chronobiometrické analýze

3. Phillip L. Florida, Miroslav Mikulecký,

Mindanao Medical Foundation College, Davao , Philippines

, Studenohorská 2071/10, Bratislava, Slovakia

 

Denní počty porodů v Davao, Filipíny 1993-2003: Trend a Periodicity

 

  

 


předchozí ročníky semináře:

2004 ,2003, 2002 , 1999 , 1998 , 1997 ...............

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs