RadioData


 

SID - Sudden Ionospherics Disturbances

Metoda měření spočívá v detekci vybraného zdroje radiosignálu (v našem případě vysílače telemetrické vojenské soustavy a časového signálu pro severní Evropu, nacházejícím se poblíž islandského Gridavíku). Příjem takovéhoto dlouhovlnného signálu je ovlivněn řadou  faktorů, mezi něž patří odezva  jednotlivých vrstev zemské ionosféry na rentgenové záření  z vesmíru, pro nás pak  hlavně zs Slunce. Metoda je jinou modifikací registrací tzv. SEA (viz odkaz) a jde o  jednou z nepřímých metod zjišťování energetických jevů na Slunci. 

Legend for used term in data files:                                                                         / Vysvětlení pojmů, obsažených v datových souborech:
Start,End, Max     time of start, maximal phase and end of event                      /  jsou časy začátku, konce a maxima pozorovaného jevu;
Imp                         importance, relative intensity against base daily level       /  je importance, tedy relativní mohutnost jevu na záznamu
                                1 is lowest, 3 is supreme                                                       / vzhledem ke klidové hladině,  1 je nejnižší, 3 nejvyšší;
Def                         definition, quality of "drawing" event during record        / pak  označuje míru "prokreslení" neboli čitelnosti jevu
                               0 is poor, 5  is fair                                                                 / na záznamu, 0 - špatná, ... 4 vynikající;
Type                       is type of classification of event. Detailed informations    / označuje typ jevu. Bližší informace o klasifikaci typu
                               about classification scale for SEA and CN events             /  SEA i CN na vyžádání u
                                is available on the request   from                                       /
                                                                                                               Jan Klimes, jr.

Archiv měsíčních přehledů měření SID:
SUDDEN IONOSPHERICS DISTURBANCES - SID
 Observing Station: OBSERVATORY  Ú PI C E,  CZECH REPUBLIC


Frequency: 37.5 kHz
Band pass: 308 Hz a 8 dB
Chart speed: 3.4 cm/H
Recorder time constant: 1 min.
Transmitter:                                                Receiver:
Lat.:  63 51 1.31 N                                      
Lat.:  50 30 26.6 N
                                                                       Sea level: 416 m 
Long.: 22 28 0.38 W                                  Long.: 16 00 43.5 E


Evaluated by  J. Klimeš

2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
January January January January January January January January January
January
February February February February February February February February February
February
March March March March March March March March March
March
April April April April April April April April April
April
May May May May May May May May May
May
June June June June June June June June June
June
July July July July July July July July July
July
August August August August August August August August August
August
September September September September September September September September September
September
October October October October October October October October October
October
November November November November November November November November November
November
December December December December December December December December December
December

 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
January January January January January January January January January
January
February February February February February February February February February
February
March March March March March March March March March
March
April April April April April April April April April
April
May May May May May May May May May
May
June June June June June June June June June
June
July July July July July July July July July
July
August August August August August August August August August
August
September September September September September September September September September
September
October October October October October October October October October
October
November November November November November November November November November
November
December December December December December December December December December
December