RadioData

The data before January 2000 are available by e-mail.service at present time, please contact Jan Klimes, jr.
Data z období před lednem 2000  jsou v současné době dosažitelná e-mailem po dohodě. Kontaktujte prosím  Jan Klimes, jr.
 

Sudden Enhancement of  Atmospherics (SEA) - měření atmosferiků        Cosmic Noise (CN)  - registrace kosmického šumu       Sudden Ionospherics Disturbances (SID) - ionosferické odezvy


Legend for used term in data files:                                                                         / Vysvětlení pojmů, obsažených v datových souborech:
Start,End, Max     time of start, maximal phase and end of event                      /  jsou časy začátku, konce a maxima pozorovaného jevu;
Imp                         importance, relative intensity against base daily level       /  je importance, tedy relativní mohutnost jevu na záznamu
                                1 is lowest, 3 is supreme                                                       / vzhledem ke klidové hladině,  1 je nejnižší, 3 nejvyšší;
Def                         definition, quality of "drawing" event during record        / pak  označuje míru "prokreslení" neboli čitelnosti jevu
                               0 is poor, 5  is fair                                                                 / na záznamu, 0 - špatná, ... 4 vynikající;
Type                       is type of classification of event. Detailed informations    / označuje typ jevu. Bližší informace o klasifikaci typu
                               about classification scale for SEA and CN events             /  SEA i CN na vyžádání u
                                is available on the request   from                                       /
                                                                                                               Jan Klimes, jr.Evaluated by L.Křivský and J.Klimeš