RadioData

The data before January 2000 are available by e-mail.service at present time, please contact Jan Klimes, jr.
Data z období před lednem 2000  jsou v současné době dosažitelná e-mailem po dohodě. Kontaktujte prosím  Jan Klimes, jr.
 

CN - měření kosmického šumu

Metoda detekce šumového signálu v dekametrovém pásmu (cca 30 MHz).  Dominantním zdrojem je Slunce, dále lze najít radiové záblesky Jupitera a také  záření  jádra naší galaxie. Sluneční signál pochází z části zvané koróna a efektivní výška nad slunečním povrchem je dle podmínek mezi 400 000 a 900 000 km. I tato metoda přispívá  k celkovému obrazu aktivity Slunce za každého počasí.

Legend for used term in data files:                                                                         / Vysvětlení pojmů, obsažených v datových souborech:
Start,End, Max     time of start, maximal phase and end of event                      /  jsou časy začátku, konce a maxima pozorovaného jevu;
Imp                         importance, relative intensity against base daily level       /  je importance, tedy relativní mohutnost jevu na záznamu
                                1 is lowest, 3 is supreme                                                       / vzhledem ke klidové hladině,  1 je nejnižší, 3 nejvyšší;
Def                         definition, quality of "drawing" event during record        / pak  označuje míru "prokreslení" neboli čitelnosti jevu
                               0 is poor, 5  is fair                                                                 / na záznamu, 0 - špatná, ... 4 vynikající;
Type                       is type of classification of event. Detailed informations    / označuje typ jevu. Bližší informace o klasifikaci typu
                               about classification scale for SEA and CN events             /  SEA i CN na vyžádání u
                                is available on the request   from                                       /
                                                                                                               Jan Klimes, jr.


Archiv měsíčních přehledů měření CN:


Cosmics Noise - CN
Observing Station: OBSERVATORY Ú P I C E

 CZECH REPUBLIC


Frequency: 32,8 MHz Lat.:  50 30 26.6 N
Sea level: 416 m 
Long.: 16 00 43.5 E


Evaluated by L.Křivský and J.Klimeš


2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
January
January January January January January January January January January
February
February February February February February February February February February
March
March March March March March March March March March
April
April April April April April April April April April
May
May May May May May May May May May
June
June June June June June June June June June
July
July July July July July July July July July
August
August August August August August August August August August
September
September September September September September September September September September
October
October October October October October October October October October
November
November November November November November November November November November
December
December December December December December December December December December


2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
January
January January January January January January January January January
February
February February February February February February February February February
March
March March March March March March March March March
April
April April April April April April April April April
May
May May May May May May May May May
June
June June June June June June June June June
July
July July July July July July July July July
August
August August August August August August August August August
September
September September September September September September September September September
October
October October October October October October October October October
November
November November November November November November November November November
December
December December December December December December December December December


2009 2008 2007 2006
2005
2004 2003
2002
2001
2000
January January January January
January
January
January
January
January
January
February February February February
February
February
February
February
February
February
March March March March
March
March
March
March
March
March
Apri April April April
April
April
April
April
April
April
May May May May
May
May
May
May
May
May
June June June June
June
June
June
June
June
June
July July July July
July
July
July
July
July
July
August August August August
August
August
August
August
August
August
September September September September
September
September
September
September
September
September
October October October October
October
October
October
October
October
October
November November November November
November
November
November
November
November
November
December December December December
December
December
December
December
December
December