Pracovníci hvězdárny


RNDr. Eva Marková, CSc.  -   ředitelka
Jana Korduláková   -   ekonomka
Odborné oddělení
Popularizační oddělení
Ladislav Křivský   -   vedoucí
Jiř í Kordulák   -   vedoucí
Jan Klimeš, starší
Josef Rumler
Jan Klimeš, mladší Leon Miš
Libor Vyskočil
Jana Mullerová
Marcel Bělík

Technické oddělení
Antonín Středa
Stanislav Vinter
Věra Lencová