Astronomická pozorování na hvězdárně


noční pozorování oblohy doplněná výkladem, filmem a diapozitivy probíhají každou středu a pátek po setmění, tedy:
pozorování Slunce probíhají:

Pozorování objektů noční oblohy a Slunce je možné jen za jasného počasí.

Hromadné návštěvy více než deseti osob je třeba předem ohlásit


akce pro hromadné návštěvy:
Program nutno objednat dva týdny předem, písemně, faxem či telefonicky.
Kapacita přednáškového sálu je 50 míst.

Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč mládež. Pedagogický dozor vstup volný.