Mikulášské odpoledne 2004


     Dětský smích a ďábelské brblání znělo přednáškovou místností v pátek 3. prosince. V odpoledních hodinách se konalo na hvězdárně v Úpici již třetí zábavné „mikulášské“ odpoledne organizované pro děti a rodiče. Promítání pohádek bylo již tradičně doplněno o hrátky, recitaci i pohybové soutěže v místnosti a na pozemku hvězdárny. Zpestřením a jistě i překvapením se pak stalo vystoupení Klubu úpických loutkářů, při kterém děti mohly sledovat nejen dvě scénky Kašpárkovy čertoviny a Kouzelný koberec, ale také práci s loutkami bez rozlišení jeviště - hlediště. Na závěr odvážnější z dětí vyzkoušely, jak to vlastně „funguje“, aby se loutkoví hrdinové mohli pohybovat.
     Poděkování patří Městu Úpice z jehož grantového programu č. 1/2004 bylo mikulášské odpoledne částečně financováno a loutkářům Jarmile Kubíčkové, Haně Marelové, Heleně Jorové, Antonínu Kubíčkovi a Pavlu Kubíčkovi.