Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Informace

* Simulační počítačový program pro zobrazení objektů oblohy Stellarium- díl 5 - import konkrétních komet a planetek

Vydáno dne 20. 01. 2021 (2298 přečtení)

serial-stellarium-logo-5 Stellarium je simulační software umožňující vytvořit náhled na denní či noční oblohu pro libovolné místo na Zemi a to jak pro aktuální okamžik, tak pro skoro libovolný den a hodinu v minulosti i buducnosti. V seriálu určeném pro astronomické začátečníky si postupně představíme základní funkce tohoto softwaru, přičemž se soustředíme na verzi, kterou si můžete zdarma nainstalovat na váš domácí počítač. V tomto (pátém) dílu si povíme o importu konkrétních komet a planetek do uvedeného programu, jednak nově objevovaných, jednak těch, které Stellarium ve své výchozí podobě v sobě nemá zahrnuté.

Občas se stane, že je na obloze pozorovatelná nějaká planetka či kometa, ale ve vyhledávání ji ve Stellariu nenajdete. Ne všechny planetky a komety totiž ve Stellariu máte již od okamžiku instalace, některé si musíte sami naimportovat. Jak si s takovým úkolem v programu Stellarium poradit, si, stejně jako v minulém díle našeho seriálu, ukážeme rovnou cestou názorných příkladů.

stellarium-klub-astronomu-liberecka Znáte pravidelné měsíční mapky noční oblohy, které vždy i s doporučením, co je v daném měsíci vhodné ke sledování hvězdářským dalekohledem, dává na své stránky Klub astronomů Liberecka? Jestli ne, tak mrkněte na http://udalosti.astronomy.cz/. Mezi objekty doporučenými k pozorování v lednu 2021 jsou tam (tipy na pozorování bývají až na rubové straně hvězdné mapky, zobrazte si tedy vždy na uvedených stránkách nabízený pdf soubor) trpasličí planeta Ceres a planetky Irene a Eunomia, přesněji (14) Irene a (15) Eunomia. Zatímco trpasličí planetu Ceres s pomocí vyhledávání ve Stellariu najdete bez problémů, při zadání Irene, Eunomia, (14) Irene ani (15) Eunomia žádnou odpověď nedostanete. Tyto planetky si tedy musíte (ač se v tomto případě rozhodně nejedná o nově objevené vesmírné objekty) naimportovat z internetu. Popíšeme si postup importu prvků ve formátu MPC (Minor Planet Center IAU), po takovémto importu vám již zvolené planetky a komety ve Stellariu zůstanou a budete je moci vyhledat ve vyhledávání (a to, i když už pak nebudete připojeni k internetu).

stellarium-editor-slunecni-soustavy-a stellarium-dialogove-okno-import-MPC stellarium-dialog-okno-import-hledat-online-a stellarium-import-data-dokonceni-a
Přiklad - import planetky: Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, a jděte do "Nastavení [F2]" do podnabídky (ouška) "Zásuvné moduly" a v levém sloupci si klikněte na položku "Editor sluneční sou..." (vidíte výše na prvním obrázku nad tímto odstavcem). Pak vpravo dole klikněte na "nastavit". Zobrazí se vám dialogové okno nadepsané "Malá tělesa sluneční soustavy" (ve starších verzích programu nadepsané "Minor Solar System objects"), v něm klikněte na podnabídku (ouško) "Sluneční soustava". Zde (druhý obrázek nad tímto odstavcem) si nahoře můžete prohlédnout, které trpasličí planety, planetky a komety již Stellarium zná (přitom samozřejmě používejte posuvník), a kliknutím na "Importovat dráhové elementy ve formátu MPC..." v dolní části dialogového okna se můžete pustit do přidávání dalších. V dialogovém okně nadepsaném "Importovat data", které se vám zobrazí, klikněte na podnabídku "Hledání online" (vidíte na třetím obrázku nad tímto odstavcem). Zde zadáte název asteroidu, v našem případě "Irene", a odentrujete (nebo kliknete na tlačítko se znakem vyhledávání). Dialogové okno "Importovat data" po odentrování nabídne nalezený objekt a u něj už jen doplníte zaškrtnutí a kliknete na "Přidat objekty" dole v dialogovém okně (vidíte na čtvrtém obrázku nad tímto odstavcem). Stejným postupem vyhledáte a přidáte planetku Eunomia, přesněji (15) Eunomia. Pak standardním způsobem ukončete a znovu spusťte program Stellarium. Při zadání slova "Irene" nebo "Eunomia" do vyhledávání ve Stellariu (a odentrování) by se již měla planetka jako výsledek nabídnout. Chcete-li si pozorování planetek užít nejen v lednu, 4. března 2021 v 19 hodin SEČ bude v opozici planetka Vesta, tu do programu Stellarium importovat nemusíte, 4. března těsně před půlnocí bude Vesta více jak 50° nad obzorem a Měsíc bude vycházet až hodinu po půlnoci.

stellarium-dialog-okno-import-hledat-online-k stellarium-import-data-dokonceni-k Přiklad - import komety: Chcete-li si zkusit importovat do Stellaria nějakou kometu, můžete zvolit kometu 398P/Boattini. U komet je třeba si při importování pohlídat jejich přesné označení, neboť je běžné, že po jednom objeviteli je pojmenováno více komet (platí dvojnásob, pokud je "objevitelem" komety například nějaký vesmírný dalekohled), jinak je postup stejný jako u planetek. Přes "Nastavení [F2]", "Zásuvné moduly", "Editor sluneční sou...", "Malá tělesa sluneční soustavy", "Importovat dráhové elementy ve formátu MPC...", "Importovat data" a "Hledání online" se tedy dostaňte do prvního výše zobrazeného dialogového okna. Zadejte do vyhledávacího políčka 398P/Boattini a odentrujte (nebo klikněte na tlačítko se znakem vyhledávání) a i dále pokračujte jako u planetek (ještě jedno z dalších příslušných dialogových oken připojujeme nad tímto odstavcem). Nezapomeňte na to, že na konci importu prvků musíte vypnout a zapnout program. A i zde u komet jeden tip na pozdější dobu letošního roku. Na začátku prosince 2021 by mohla překvapit kometa s označením C/2021 A1 (Leonard). Při importu do Stellaria zadejte v tomto případě ve vyhledávacím okně "C/2021 A1", měla by se vám nabídnout.

V příštím dílu našeho seriálu si povíme o použití okulárových zobrazení a jejich nastavení.

Vybrané ikonky programu - dolní vysunovací lišta:

Spojnice souhvězdí [C] ... zobrazí spojnice mezi hvězdami v souhvězdích, ve starších verzích programu jako Tvary souhvězdí [C]

Názvy souhvězdí [V] ... zobrazí názvy souhvězdí, ve starších verzích programu jako Popisy souhvězdí [V]

Kresby souhvězdí [R] ... zobrazí obrázky souhvězdí

Hranice souhvězdí [B] ... zobrazí hranice souhvězdí (nezobrazena ve výchozím nastavení)

Rovníková síť [E] ... zobrazí síť ekvatoreálních souřadnic, ve starších verzích programu jako Ekvatoriální mřížka [E]

Obzorníková síť [Z] ... zobrazí síť zenitových souřadnic, ve starších verzích programu jako Mřížka azimutů [Z]

Povrch [G] ... zobrazí na obzoru stromy a budovy nebo jiný předvolený obzor, ve starších verzích programu jako Horizont [G]

Světové strany [Q] ... zobrazí při obzoru červeně zkratky světových stran

Atmosféra [A] ... zahrne do simulace vliv zemské atmosféry

Objekty vzdáleného vesmíru [D] ... Vyznačí objekty hlubokého vesmíru (galaxie, mlhoviny, hvězdokupy) včetně jejich pojmenování (při dostatečném nazoomování), ve starších verzích programu jako Objekty hlubokého vesmíru [D]

Popisky planet [Alt+P] ... zobrazí názvy planet a jejích měsíců, ve starších verzích programu jako Názvy planet [Alt+P]

Přepnout mezi rovníkovou a azimutální montáží [Ctrl+M] ... přepíná zobrazení u horního okraje obrazovky zenit/u horního okraje obrazovky Polárka, ve starších verzích programu jako Přepnout mezi ekvatoriální a azimutální montáží [Ctrl+M]

Zaměřit na vybraný objekt [mezerník] ... umístí označený objekt do středu obrazovky a během plynutí času ho tam udržuje

Noční režim [Ctrl+N] ... obsah okna programu Stellarium zčervená

Režim celá obrazovka [F11] ... přepíná zobrazení celoobrazovkové/v okně

Měření úhlů [CTRL+A] ... umožňuje pomocí myši měřit úhlové vzdálnosti (nezobrazena ve výchozím nastavení)

Exoplanety [Alt+P] ... zobrazí exoplanety, ve starších verzích programu jako Zobrazit exoplanety [Alt+P]

Meteorické roje [CTRL+Shift+M] ... zobrazí radianty k nastavenému datu aktivních meteorických rojů, ve starších verzích programu jako Toggle meteor showers [CTRL+Shift+M]

Hledání meteorických rojů [CTRL+Alt+M] ... zobrazí okno vyhledávání meteorických rojů, ve starších verzích programu jako Show search dialog [CTRL+Alt+M]

Okulárové zobrazení [CTRL+O] ... prezentuje označený objekt v okulárovém zobrazení (nezobrazena ve výchozím nastavení v novějších verzích programu)

Družice [CTRL+Z] ... zobrazí/skryje umělé družice Země, ve starších verzích programu jako Popisy satelitů [CTRL+Z]

Zpomalit čas [J] ... zpomalí simulovaný běh času

Nastavit normální rychlost času [K] ... zastaví simulovaný běh času/spustí simulovaný běh času reálnou rychlostí

Nastavit čas nad teď [8] ... nastaví simulovaný den a čas na aktuální hodnotu

Zrychlit čas [L] ... zrychlí simulovaný běh času

Ukončit [CTRL+Q] ... ukončí program Stellarium

Vybrané ikonky programu - levá vysunovací lišta:

Okno nápovědy [F1] ... nabídne zobrazení klávesových zkratek, info o verzi programu, log soubor apod.

Astronomické výpočty [F10] ... nabídne souřadnice planet, výpočet efemerid apod., ve starších verzích programu jako Astronomical calculation window [F10]

Nastavení [F2] ... umožňuje nastavení jazyka uživatelského rozhraní programu, nastavení jazyka u pojmenovávání objektů, aktivaci zásuvných modulů a další (nastavení především pro uživatelské rozhraní)

Vyhledávání [F3] ... umožňuje vyhledávat prvky oblohy a nastavit parametry jejich vyhledávání

Nastavení oblohy a zobrazení [F4] ... umožňuje podrobné nastavení (nastavení především pro prvky oblohy), ve starších verzích programu jako Nastavení oblohy a pohledu [F4]

Datum/čas [F5] ... nastavení data a času pro simulaci

Poloha [F6] ... umožňuje zvolit pozorovací místo a uložit ho jako výchozí při startu programu


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs