Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Informace

* Domácí samostudium - videa z přednášek pro matematicky nadané středoškoláky

Vydáno dne 06. 05. 2020 (2737 přečtení)

prednaska-o-feynmanovi Neplánované školní volno zatím pro většinu školáků pokračuje a my pokračujeme s tipy na vzdělávací videa z oblastí astronomie a příbuzných oborů. Tentokrát bychom rádi doporučili na internetu volně dostupný studijní materiál středoškolákům, zejména těm středoškolákům (naše předchozí tipy pro středoškoláky najdete na: http://obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2020042101), kteří si rozumí s matematickými rovnicemi a fyzikálními představami a třeba i uvažují v budoucnu pracovat v oborech, kde je zvládnutá matematika a fyzika předpokladem. Náš tip zároveň patří těm, které zajímá geologie. Již jsme ve výše uvedeném článku na stránkách úpické hvězdárny zmínili YouTube kanál LLionTV. Podíváte-li se na větší množství videopříspěvků, které kanál LLionTV obsahuje, narazíte kromě jiného na přednášky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (případně hledejte zkratku MFF, kanál bohužel nemá pro jednotlivé cykly přednášek samostatné playlisty) a mezi nimi narazíte na zkratky FDP (případně FJDP), PMF a FPF. My se blíže podíváme na ty označené PMF. To je cyklus nazvaný Přednášky z moderní fyziky, cyklus přednášek na různá témata určený pro středoškolské studenty a jejich pedagogy (více na stránkách Ústavu teoretické fyziky MFF UK na http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html).

Každý rok se jedná o 5 až 6 přednášek přednesených v průběhu října, listopadu a prosince a pro každý rok je zvoleno jedno zastřešující téma (témata vidíte níže, pro roky, z kterých nejsou videozáznamy, témata najdete na stránkách Ústavu teoretické fyziky MFF UK na http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/Pmfhistr.htm). Jste na půdě matematicko-fyzikální fakulty, nebuďte tedy překvapeni - v porovnání s popularizačními přednáškami zacílenými na opravdu širokou veřejnost - trochu větším množstvím matematických vztahů zahrnutých v přednáškách. Abyste si mezi tématy a přednáškami našli, co vás zajímá, uvádíme přímé odkazy na YouTube (řazeno od nejnovějších), na YouTube najdete videozáznamy přednášek od roku 2014, počátky semináře přitom sahají až do roku 1970. Ve výše uvedeném článku na stránkách úpické hvězdárny o naučných YouTube videích jsme u některých YouTube kanálů uvedli informaci, že mají otevřené komentáře. S potěšením můžeme konstatovat, že i YouTube kanál LLionTV má povolené komentáře a můžete v nich občas najít další informace k předneseným tématům, i když u tohoto YouTube kanálu bývají komentáře spíše od uživatelů kanálu než od tvůrců či přednášejících. Poslední proběhlý ročník se zřejmě bude líbit zájemcům o geologii v širších souvislostech, ostatní ročníky fandům matematiky a fyziky. S chutí do toho:

 

2019 (téma Fyzika Země a jejího okolí):

Ondřej Čadek - Stejná, a přece tolik jiná Země (MFF-PMF 5.12.2019)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/87ZUHvwLpr8

Aleš Špičák - Země v pohybu: desková tektonika a její fascinující důsledky (MFF-PMF 21.11.2019)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/hEMZIGc-Ugo

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2019/Zeme_v_pohybu_Ales_Spicak_PMF2019.pdf

Michal Žák, Peter Huszár - Výzkum a modelování změn zemského klimatu (MFF-PMF 7.11.2019)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/C5U6gTef3Xc

František Němec - Magnetosféra aneb Kosmické prostředí okolo Země (MFF-PMF 24.10.2019)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Xe2SkYA7-Lk

Miroslav Brož - Co víme (a nevíme) o vzniku Země a Měsíce (MFF-PMF 10.10.2019)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/VQIsu7SR_qM

 

2018 (téma Fenomén Feynman):

Jiří Podolský - Feynmanova ztracená přednáška (MFF-PMF 20.12.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Un0MOt7o6R8

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2018/Jiri_Podolsky_2006_sbornik.pdf  (detailněji viz podrobný popis tohoto videa na YouTube)

Pavel Cejnar - Nanosvět a kvantové počítání (MFF-PMF 6.12.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/XERC54B0eSs

Jiří Hořejší - Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole (MFF-PMF 22.11.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/DmJ7EeBlFEs

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/kvantovka/Feynmanovy_diagramy_v_QFT.pdf

Pavel Krtouš - Kvantová mechanika podle Feynmana (MFF PMF 8.11.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/PZ-mAXv2gW0

Pavel Krtouš - Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika (MFF PMF 25.10.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/PZ-mAXv2gW0

Pavel Cejnar: Richard Feynman - vědec, učitel, člověk (MFF PMF 11.10.2018)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/d6NRMgYtGFU (v podrobném popisu tohoto videa na YouTube najdete další zajímavé odkazy na anglická videa o Feynmanovi)

 

2017 (téma Potkal jsem Einsteina, pánové ...):

Jiří Podolský - Nejkrásnější z teorií (MFF-PMF 21.12.2017)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/ggFv4PcHl8Q

  pětiminutová neformální diskuse navazující na  tuto přednášku: https://youtu.be/ihApmfItQEM

Pavel Cejnar - Dialog Einsteina s Bohrem (MFF-PMF 7.12.2017)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/45oVtl_4tWo

Pavel Cejnar - Jádro ve službách války (MFF-PMF 23.11.2017)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Klw_h9qtIm8

Stanislav Daniš - Od katodových paprsků do nitra atomu (MFF-PMF 9.11.2017) (v2)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/TchQuSYB0iM

Stanislav Daniš - Dar přítele Röntgena (MFF-PMF 26.10.2017)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Eq8EvIQUohI

Jiří Podolský - Einsteinův rok zázraků 1905 (MFF-PMF 12.10.2017)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/EP_6TOcKPw0

 

2016 (téma Chvála vln):

Jiří Podolský - Einsteinovy gravitační vlny (MFF-PMF 15.12.2016)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/WWRRizAw2K8

  37minutová diskuse navazující na  tuto přednášku: https://youtu.be/hVM5bfFfzx8

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Einsteinovy_gravitacni_vlny.pdf

Ondřej Čadek - Vlny uvnitř Země (MFF PMF 1.12.2016)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Frvx71s4v_A

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Vlny_v_Zemi.pdf

Jaroslav Chum - Vlny v okolí Země (MFF-PMF 3.11.2016)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Frvx71s4v_A

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Vlny_v_okoli_Zeme.pdf

Petr Malý - Světelné vlny (MFF PMF 20.10.2016)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/NJk9C27YI5U

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Svetelne-Vlny.pdf

Tomáš Ledvinka - Maxwellovy elektromagnetické vlny (MFF PMF 6.10.2016) (V2)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/P8LuRHYbLCU

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Maxwellovy-Vlny.pdf

 

2015 (téma 100 let Einsteinovy obecné relativity):

Jiří Podolský - Epilog: A co gravitační vlny? (MFF PMF 17.12.2015)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/Z3r9ZZYGGG4

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/gravitacni_vlny_PMF2015.pdf

Pavel Krtouš - Bestiář obecné teorie relativity - nové horizonty (MFF PMF 19.11.2015)

  videozáznam přednášky: nedostupný, ale můžete se podívat na podobnou přednášku z cyklu Fyzika jako dobrodružství poznání (pro širokou akademickou veřejnost): https://www.youtube.com/watch?v=koDnwHrrnkk

David Heyrovský - Gravitační ohyb světla (MFF PMF 5.11.2015)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/VZbktQ7K-hc

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/gravitacni_ohyb_svetla.pdf

Oldřich Semerák - Krátký přehled obecné teorie relativity (MFF PMF 22.10.2015)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/oszLKJcwHLU

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/100let-OTR.pdf

Jiří Podolský - Einstein v Praze (MFF PMF 8.10.2015)

  videozáznam přednášky: https://youtu.be/RPGebgA_qsA

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/Einstein_v_Praze.pdf

 

2014 (téma S fyzikou po sluneční soustavě):

David Heyrovský - Planety mimo sluneční soustavu (MFF PMF 4.12.2014)

  videozáznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=rrd__hFRaGQ

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/exoplanety.pptx

Ondřej Čadek - Ledové měsíce a možnost života na nich (MFF PMF 20.11.2014)

  videozáznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=rI3z54Begfk

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/ledove_mesice.pdf

Zdeněk Němeček - Jak fouká sluneční vítr? (MFF PMF 6.11.2014)

  videozáznam přednášky: nedostupné

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/slunecni_vitr_Nemecek.ppt

Miroslav Brož - Jak se rodily planety? (MFF PMF 23.10.2014)

  videozáznam přednášky: http://youtu.be/KRUcz6P6sr0

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/zrod_planet_Broz.pdf

Jiří Borovička - Srážky kosmických těles se Zemí: případ Čeljabinsk (MFF PMF 9.10.2014)

  videozáznam přednášky: nedostupné

  materiál k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/Celjabinsk_MFF2014.pdf

Aktualizace 7.5.2020: Upraven text a odkaz týkající se již dříve doporučených videí pro středoškoláky


[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs