".RS_VW_ERR1."

\n"; exit(); else: $GLOBALS["cisloclanku"]=mysql_escape_string($GLOBALS["cisloclanku"]); endif; // znamkovani/hodnoceni clanku function Znamkuj($id_clanek = "",$znamka = 0) { // bezpecnostni korekce $id_clanek=mysql_escape_string($id_clanek); $znamka=mysql_escape_string($znamka); // inic. $hlasuj=1; // true if (isset($_COOKIE["znamkovani"])): // kdyz kontrolni cookie existuje $vstup=base64_decode($_COOKIE["znamkovani"]); $zakazna=explode(":",$vstup); $pocet_zak=count($zakazna); for ($pom=0;$pom<$pocet_zak;$pom++): if ($zakazna[$pom]==$id_clanek): $hlasuj=0; // false break; endif; endfor; if ($hlasuj==1): $str_cookie=base64_encode($vstup.":".$id_clanek); setcookie("znamkovani",$str_cookie,time()+315360000); // odeslani cookie endif; else: // kdyz kontrolni cookie neexistuje $str_cookie=base64_encode($id_clanek); setcookie("znamkovani",$str_cookie,time()+315360000); // odeslani cookie endif; if ($hlasuj==1): if ($znamka>0&&$znamka<6): // test na plastnost znamky: 1 - 5 @mysql_query("update ".$GLOBALS["rspredpona"]."clanky set hodnoceni=hodnoceni+".$znamka.", mn_hodnoceni=mn_hodnoceni+1 where link='".$id_clanek."'",$GLOBALS["dbspojeni"]); endif; endif; } include_once("trclanek.php"); $clanek = new CClanek(); $error=$clanek->NactiClanek($GLOBALS["cisloclanku"]); if ($error==1): if (TestNaOpakujiciIP('cla'.$GLOBALS["cisloclanku"],$GLOBALS['rsconfig']['cla_delka_omezeni'],$GLOBALS['rsconfig']['cla_max_pocet_opak'])==0): // navyseni pocitadla pristupu u zobrazeneho clanku mysql_query("update ".$GLOBALS["rspredpona"]."clanky set visit=(visit+1) where link='".$GLOBALS["cisloclanku"]."'",$GLOBALS["dbspojeni"]); endif; // hodnoceni clanku if (isset($GLOBALS["hlasovani"])): Znamkuj($GLOBALS["cisloclanku"],$GLOBALS["hlasovani"]); endif; if ($clanek->Ukaz("sablona")==""): // chybova hlaska: Chyba při zobrazování článku číslo XXXX! Systém nemůže nalézt odpovídající šablonu! echo "

".RS_IN_ERR1_1." ".$GLOBALS["cisloclanku"]."! ".RS_IN_ERR1_2."

\n"; else: $vzhledwebu->UlozPro("title",$clanek->Ukaz("titulek")); // tvorba stranky $vzhledwebu->Generuj(); $rs_typ_clanku="cely"; // urceni pozadovane varianty sablony include_once($clanek->Ukaz("sablona")); // vlozeni sablony $vzhledwebu->Generuj(); endif; else: // chybova hlaska: Chyba! Článek číslo XXXX neexistuje! echo "

".RS_VW_ERR2_1." ".$GLOBALS["cisloclanku"]." ".RS_VW_ERR2_2."

\n"; endif; ?>