Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Počet zobrazených článků: 24 (z celkem 74 nalezených)

|0-50|50-74|

Kometa C/2009 R1 McNaught s plasmovým ohonem
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 18.06.2010)
Trojice snímků pořízených za svítání  5. Jun. , 6. Jun.  a 8. Jun. 2010
   V prvních červnových dnech se obloha konečně vyjasnila a po dlouhé době nepříznivých pozorovacích podmínek tak bylo možné namířit na pozici, kde se kometa měla nacházet dalekohled a doufat, že se na snímcích objeví to nejzajímavější co může jasná kometa nabídnout - totiž ohon - nejlépe iontový.

Kometa C/2009 R1 McNaught
(Marcel Bělík, Meziplanetární hmota, 16.06.2010)
Nad našimi hlavami se opět po delší době objevila kometa, která zasluhuje naši pozornost. Nejlepší podmínky k pozorování nastávají po půlnoci kdy kometa vystupuje již dost vysoko nad obzor. Přinášíme vám proto mapku na nejbližší dobu a snímek komety pořízený na naší hvězdárně.

Kometa C/2007 Q3 Siding Spring
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 24.02.2010)
C/2007 Q3 Relativně jasnou kometu s dobře vyvinutým ohonem můžeme pozorovat na hranici souhvězdí Boota a Draka. Je jí kometa C/2007 Q3 Siding Spring objevená 25. srpna 2007 v rámci stejnojmenné přehlídky oblohy jako objekt 18. magnitudy. Kometa prošla přísluním 7. října 2009 a na přelomu roku dosáhla maxima jasu. Přestože se v periheliu přiblížila ke Slunci jen na 2.25 astronomické jednotky, vyvinul se u ní poměrně výrazný ohon. V současné době sice už zvolna slábne , ale nachází se v dobré pozici k pozorování. Je cirkumpolární a před svítáním ji můžeme pozorovat téměř v zenitu.

Mezinárodní kosmická stanice , Jules Verne a Krabí mlhovina
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 03.04.2008)
V posledních dnech jsme měli možnost pozorovat na večerní obloze přelety ISS doprovázené evropskou automatickou zásobovací lodí ATV Jules Verne . Během nácviku spojovacího manévru se stále měnila jejich vzájemná vzdálenost - od několika málo metrů po desítky až stovky kilometrů - i jejich pořadí na dráze, a tak každý další přelet přinesl nějaké překvapení.
Mimořádná příležitost k pozorování nastala při přeletu dne 31. března ve 20 h 39 m LSEČ a to nejen díky dobrému počasí a příznivé výšce přeletu nad obzorem . Po předchozím těsném přiblížení se ATV právě vzdalovala od ISS. Při pohledu z úpické hvězdárny obě tělesa proletěla jen 8 stupňů od zenitu , především se ale krátce předtím promítla do těsné blízkosti Krabí mlhoviny v souhvězdí Býka - pozůstatku po výbuchu supernovy z roku 1054.

Výbuch komety 17P/Holmes
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 14.11.2007)
Na zcela mimořádný úkaz se můžete v těchto dnech podívat dalekohledy úpické hvězdárny. V souhvězdí Persea vybuchla kometa 17P/Holmes. Kometa se během 2-3 dnů zjasnila o více než 14 magnitud tedy asi 500 000 krát. Její jas klesá jen velmi pomalu a tak je stále dobře viditelná pouhým okem jako mlhavá hvězda zhruba 3. magnitudy poblíž hvězdy Mirfak ( alfy Persea ). Ohon typický pro jasné komety ale okem ani v dalekohledu nespatříte. Je příliš slabý a zachytí ho jen citlivá kamera se světelnou optikou. Neobvykle tvarovaný široký ohon se navíc od komety odpojil a vzdaluje se od ní. Kometa tak vypadá jako nazelenalá bublina tvořená rozpínajícím se prachem a plynem srovnatelná svým rozměrem s měsíčním úplňkem.

Kometa C/2006 VZ13 LINEAR u kulové hvězdokupy M 3
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 24.07.2007)
V noci z 22. na 23. července 2007 prošla momentálně nejjasnější pozorovatelná kometa C/2006 VZ13 ve vzdálenosti jen dvaceti obloukových minut od jasné kulové hvězdokupy M 3 v souhvězdí Honících psů. Přiložený obrázek je mozaikou dvou snímků pořízených 0.3- m dalekohledem úpické hvězdárny. Snímky byly exponovány 60 s CCD kamerou ST-7. Krátkou expozici bylo nutné zvolit kvůli rychlému pohybu komety. Složením čtyř obrázků vznikla animace zachycující pohyb komety mezi 22h 01 m a 22 h 17 m UT . Zde je animace v plném rozlišení.

Blízkozemní asteroid BD93550
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 24.07.2007)
Během pozorování komety C/2006 VZ13 LINEAR v noci z 15. na 16. července 2007 se naskytla příležitost sledovat ještě jeden zajímavý objekt z rodiny malých těles Sluneční soustavy - poměrně jasný NEO asteroid 17. magnitudy s předběžným označením BD93550 , který byl objeven jen o pár hodin dřív a pohyboval se na hranici souhvězdí Delfína , Orla a Šípu rychlostí 6.26 arsec / min v pozičním úhlu 326.6 stupně. NEO asteroid je dobře patrný na obrázku složeném z 18- ti šedesátisekundových expozic pořízených 0.3-m dalekohledem úpické hvězdárny a o něco hůře i na animaci zachycující jeho pohyb na hvězdy bohatou oblastí na okraji Mléčné dráhy v souhvězdí Delfína.

Kometa C/2006 VZ13
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 22.07.2007)
Momentálně nejjasnější kometa na naší obloze C/2006 VZ13 LINEAR se pohybuje na hranici souhvězdí Honících psů a Pastýře. V noci z 22. na 23. července projde jen 20 obloukových minut od centra kulové hvězdokupy M3 . Oba objekty tak vytvoří efektní dvojici , vhodnou pro vizuální i fotografické pozorování. Mapku pro přiblížení najdete zde. Pozice komety jsou vyneseny pro půlnoc světového času .

Průlet potenciálně hazardního asteroidu 2006 VV2 v blízkosti Země.
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 07.04.2007)
Průlet potenciálně hazardního asteroidu 2006 VV2 v blízkosti Země.
Na přelomu března a dubna proletěl v blízkosti naší Země PHA asteroid typu Apollo. I když se nejednalo o rekordně těsný průlet – asteroid se přiblížil na minimální vzdálenost 8.8 LD ( lunar distance t.j. průměrné vzdálenosti Země – Měsíc ) - byl vzhledem k předpokládanému rozměru 1.5 kilometru nezvykle jasný.

Kometa C/2006 M4 SWAN
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 13.10.2006)
Bez větší pozornosti laické i odborné veřejnosti brázdí severní oblohu relativně jasná kometa C/2006 M4 SWAN . Je dostatečně jasná, aby byla pozorovatelná malým hvězdářským dalekohledem nebo i triedrem. Kometa byla objevena na snímcích pořízených kamerou SWAN na palubě družice SOHO mezi 20. červnem a 5. červencem 2006. Objev nezávisle oznámili počátkem července R.D. Matson / Kalifornie, USA / a M. Mattiazzo / Qeensland , Austrálie /. Ze Země se poprvé podařilo kometu vyfotografovat 30. července / Terry Lovejoy , Queensland , Austrálie / jako objekt 12. magnitudy......... čtěte dále.

Kometa 177P Barnard .
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 27.07.2006)
V noci 23. června 2006 našli astronomové z Lincoln Laboratory na snímcích pořízených dalekohledem o průměru 1 m pracujícím v rámci projektu LINEAR neznámé těleso 17. magnitudy považované zprvu za asteroid. Ještě téhož dne se ale podařilo zjistit , že těleso má kometární vzhled a po výpočtu předběžné dráhy se ukázalo, že se jedná o kometu, kterou objevil 24. června 1889 na Lickově observatoři v USA v souhvězdí Andromedy známý pozorovatel E.E. Barnard , a která pak astronomům na 117 let zmizela v hlubinách meziplanetárního prostoru.

Genesis-1
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 22.07.2006)
Dne 12. července 2006 byl třístupňovou raketou Dněpr ( upravenou mezikontinentální balistickou střelou SS-18 ) ze sila ruské jaderné základny Jasnyj vypuštěn na oběžnou dráhu ve výšce 550 km experimentální "nafukovací" modul Genesis-1. Jde o třikrát zmenšený prototyp modulu, který by měl sloužit jako stavební díl "hotelu" na oběžné dráze pro účely kosmické turistiky. V současné době můžeme jeho přelety pozorovat i z naší republiky. Přiložený snímek zachycuje přelet z 22 h 52 m UT 20. července 2006 , kdy těleso těsně míjelo slabou otevřenou hvězdokupu Berk 52 v souhvězdí Lišky. Snímek byl pořízen dalekohledem o průměru 0.3 m a kamerou ST-7 na hvězdárně v Úpici. Autor: Libor Vyskočil

asteroid 2004 XP14
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 04.07.2006)
Potencionálně hazardní asteroid 2004 XP14 , který ráno 3. VII. 2006 minul naši Zemi ve vzdálenosti pouhých 432 000 km, bylo od nás možné pozorovat za velmi dobrých geometrických i meteorologických podmínek o pár hodin později - večer po setmění 3. VII. 06 - poblíž zenitu v souhvězdí Draka jako objekt přibližně 12. magnitudy.

Kometa 73P / Schwassmann-Wachmann
(Richard Kotrba, Meziplanetární hmota, 11.05.2006)
Kometa 73P / Schwassmann-Wachmann 3 v blízkosti planetární mlhoviny M 57. Ráno 8. května prošel fragment C komety Schwassmann-Wachmann 3 v těsné blízkosti Prstencové mlhoviny M 57 v Lyře. K nejtěsnějšímu přiblížení, při kterém planetární mlhovina prošla vnější částí ohonu, bohužel došlo až po rozednění . Obrázek vznikl složením dvou 30 s expozic pořízených 0.3 m dalekohledem na Hvězdárně v Úpici . Autor - Libor Vyskočil

Kometa 73P Schwassmann-Wachmann 3 se blíží
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 13.04.2006)
Sprška kometárních jader vzniklá rozpadem komety 73P Schwassmann – Wachmann 3 proletí v polovině května v těsné blízkosti Země. Nejjasnější fragmenty by se měly dostat na hranici viditelnosti pouhým okem nebo by měly být pozorovatelné triedrem. Úkaz bude ale zajímavý spíš než jasností komety blízkostí průletu / přibližně 11 mil. km / a možností sledovat pohyb skupinky jednotlivých kometárních úlomků a možná i jejich další rozpad.

Kometa C/ 2006 A1 Pojmanski
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 09.03.2006)
Dne 8. III. 06 ráno se mi po několikadenním marném vyhlížení díry v mracích podařilo zachytit dlouho očekávanou kometu C/2006 A1. Mezi 64-ti půlminutovými / většinou na mraky exponovanými / snímky se povedlo najít čtyři po sobě jdoucí použitelné expozice pořízené mezi 03 h 49m a 03 h 52 m UT, kdy oblačnost na chvíli prořídla .

Podivný gama záblesk v souhvězdí Berana
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 02.03.2006)
Gama záblesky jsou exotické úkazy spojované s těmi nejmohutnějšími explozemi a nejenergetičtějšími ději, které můžeme ve vesmíru pozorovat, jako jsou kolize neutronových hvězd nebo mimořádné exploze supernov. Dochází k nim naštěstí v obrovských vzdálenostech srovnatelných s rozměry pozorovatelného vesmíru .

Jasný blízkozemní asteroid 2006 BN55
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 05.02.2006)
V noci z 28. na 29. ledna 2006 jsem si při fotografování těch několika slabých a nevýrazných komet, které současná obloha k pozorování nabízí, všiml na webové stránce , kde jsou vystaveny čerstvě objevené blízkozemní asteroidy k následnému pozorování, aby se zase okamžitě neztratily, neobvykle „jasného“ objektu 15.6 magnitudy označeného AX62438 , který se podle souřadnic pohyboval v souhvězdí Blížnců rychlostí asi 15 x vyšší než je u asteroidů hlavního pásu zvykem.

2003 UB313 - nejvzdálenější objekt Sluneční soustavy
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 09.12.2005)
Jde o těleso z dnes už početné skupiny transneptunických objektů, které je prvním , ale zřejmě ne posledním objektem tohoto typu větším než Pluto. Jeho objev znovu otevřel diskusi o tom , zda považovat Pluta za planetu . Pokud ano , má na stejné označení právo i 2003 UB313. Jinak bychom měli statut planety odebrat i Plutonovi.

Rozpadající se kometa C/2005 A1 (LINEAR)
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 15.09.2005)
Foto Libor Vyskočil Snímek rozpadající se komety C/2005 A1 (LINEAR) byl pořízen v noci z 5. na 6. září 2005. Vznikl kompozicí 53 x 60 s expozic pořízených mezi 20 h 06 m 30s a 21 h 13 m 18 s UT dalekohledem o průměru 0.3 m .

Patnáct hodin po impaktu
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 04.07.2005)
Kometu Tempel 1 bylo možné pozorovat asi 15 hodin po impaktu i od nás nízko nad jihozápadem. Zde je snímek komety 9P/Tempel pořízený 4. července 2005 ve 20 h 44 m UT dalekohledem o průměru 30 cm na hvězdárně v Úpici.

Kometa C/2004 K1 Catalina
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 20.06.2005)
Slabá kometka C/2004 K1 Catalina se pohybuje ze souhvězdí Hlavy hada do Boota. Animace ukazuje pohyb komety za necelou půlhodinu v době od 22 h 46 m UT do 23 h 14 m UT během noci z 1. na 2. června 2005 .

Kometa C/2001 Q4
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 08.05.2004)
Foto Libor Vyskočil Na snímku kometa C/2001 Q4 (NEAT), jde o první snímek v ČR pořízený při návratu komety na naši oblohu v roce 2004.

Kometa Bradfield 28. 4. 2004
(Libor Vyskočil, Meziplanetární hmota, 28.04.2004)
Foto Libor Vyskočil Kometa Bradfield fotografovaná 28. 4. 2004 mezi 2 h 17 m až 2 h 21 m UT na hvězdárně v Úpici kamerou SBIG ST - 7 a SCT o průměru 30 cm. Zdá se, že na snímku je zachycen i slabý náznak protichvostu. Výška komety nad obzorem 13 stupňů. Autor: Libor Vyskočil Přístroj: 0.3-m SCT Kamera: CCD ST7 Expozice: 6x30s Místo: Hvězdárna Úpice Datum: 28. 4. 2004 2h 17m UT

|0-50|50-74|

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs