Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení hvězdárny je tvořeno mnoha rozličnými přístroji, z nichž některé jsou určeny výhradně pro vědecká pozorování a jiné kromě toho slouží i k popularizaci astronomie. Hlavní přístroje jsou doplněny určitým množstvím malých ručních přístrojů.

Hlavní kopule:
Hlavní kopule, nacházející se na hlavní budově hvězdárny, skrývá na poháněné vidlicové paralaktické montáži několik přístrojů pro různé využití
Refraktor Mertz pro každodenní použití kresby sluneční fotosféry, pointace, ukazování nebeských objektů návštěvníkům. Tento čočkový přístroj je vynikajícím nástrojem pro pozorování objektů Sluneční soustavy a jiných jasných nebeských objektů
Reflektor Meniskus Cassegrain určený zejména k vizuálnímu pozorování slabých objektů noční oblohy
Maksutovova komora určená výhradně pro klasické fotografování slabých objektů noční oblohy, jako jsou deep-sky objekty, komety, oblasti gama záblesků apod.
Somet Binar 25 x 100Malá (Bečvářova) kopule:
Bečvářova kopule nepatří svými rozměry rozhodně k obrům, skrývá však přístroje velikána. Přístrojem umístěným v kopuli konal svá průkopnická pozorování slavný československý astronom Antonín Bečvář. V této kopuli probíhají také různá experimentální pozorování denní i noční oblohy. Bečvářova kopule skrývá paralaktickou montáž nesoucí tyto přístroje:
Bečvářův astrograf
Vynikající refraktor Secretain pro pointace, pozorování Slunce, objektů Sluneční soustavy, proměnných hvězd.
Zrcadlová komora pro fotografování komet, deep-sky objektů, zacvičování adeptů astrofotografie.Dalekohled Meade LX 200:
Dalekohled americké firmy Meade je jedním z přístrojů, se kterými se běžný návštěvník hvězdárny nesetká. Tento dalekohled je umístěn ve vlastní "kopulce" na střeše hlavní budovy a je využíván ve spojení s CCD kamerou výhradně k vědeckým účelům -k detekci optických protějšků gama záblesků a astrometrii malých těles sluneční soustavy.Sluneční domek:
Ve slunečním domku je k dispozici tzv. patrolní dalekohled, který slouží k pravidelnému pozorování a záznamu sluneční aktivity. Tento dalekohled se skládá ze soustavy dvou rovinných zrcadel, jenž soustřeďují světlo do napevno vodorovně uloženého dalekohledu. Tento dalekohled pak předává obraz na optickou lavici, umístěnou v temné komoře. Tato lavice umožňuje velice rychle měnit pozorovací uspořádání a tak zpřístupňuje celou řadu experimentů. V základním režimu je lavice připravena na pozorování ve třech vybraných spektrálních oborech, a to v bílém světle (neutrálními filtry zeslabené sluneční světlo), dále v červeně zabarvené čáře H-alfa (656,3 nm) a v téměř ultrafialové čáře CaII-K (393,4 nm), které jsou dostupné díky dvěma nezávislým interferenčním řetězcovým filtrům Šolcova typu. Snímání je řešeno průmyslovou CCD kamerou a následnou digitalizací do PC, kde probíhá požadované zpracování obrazu. Druhý předpřipravený režim je spektroskopický, kdy lze pozorovat Slunce v jakékoli vlnové délce optického oboru. Vše ostatní (např. zakázková proměřování optických soustav, testování optických elementů a pod.) je k dispozici velice rychlou přestavbou prvků na optické lavici. Druhá linie přístrojů je tvořena radiovými metodami , kam patří příjem radiového kosmického šumu na frekvenci 32,8 MHz, druhá frekvence 29,5 MHz je v rekonstrukci, stejně jako radioteleskop 565 MHz. Poslední radiovou metodou je nepřímá metoda registrace rentgenového toku ze Slunce, konkrétně metodou SEA, tedy "radiovou"odezvou ionosferické vrstvy D. Všechna pozorování jsou publikována na internetu, dále v prestižním katalogu Solar- Geophysical Data (vyd. NOAA + NESDIS + NGDC Boulder, USA), jakož i ve zpravodaji Hvězdárny v Úpici. Kromě získávání vědeckých poznatků slouží i k tvorbě varovných zpráv pro energetické a zdravotnické účely.

Další přístroje:
Hvězdárna ke své vědecké a popularizační činnosti dále využívá různých přístrojů, z nichž za zmínku stojí 300mm Newton na Dobsonově montáži, několik dalekohledů Somet Binar a jiných přenosných dalekohledů

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs