Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice
tel:  499 882 289
e-mail:  hvezdarna@obsupice.cz
Poloha:  N50°30'27,5", E16°00'44"
  | Hlavní stránka | Program | Vstupné | Vyhledávání | Download | | Staré stránky | BLIND FRIENDLY |

  Webkamera
(c) Rudolf

  Slunce aktuálně

  Geomg aktivita

  Polární záře

  Rubriky
Akce 2004
Akce 2005
Akce 2006
Akce 2007
Akce 2008
Akce 2009
Akce 2010
Akce 2011
Astronomická Společnost
Hvězdné objekty
Informace
Meteorologie
Meziplanetární hmota
Pozorování
Program
Seismo
Slunce
Solar Data

Observatory Upice

Historie úpické hvězdárny

Hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena dne 8. listopadu 1959 v 10 hodin a 30 minut. Celá její historie se však začala psát o sedm let dříve v roce 1952, kdy začal pod vedením pana Vladimíra Mlejnka pracovat astronomický kroužek při ZK ROH Transporta Úpice. Svépomocí si upravili prostor a začali provádět první pozorování, ke kterým se zpočátku scházeli jednou za 14 dní. Pokud bylo zamračeno, tak se vzdělávali nebo diskutovali, jak zlepšit pozorování a o výhledovém postavení vlastního dalekohledu ze zakoupené optiky. Na konci roku 1953 si postavili pozorovatelnu s odsuvnou střechou, ta však byla silnou noční vichřicí 22. srpna 1954 rozmetána do širokého okolí. Tato událost urychlila rozhodnutí vybudovat stavbu větší a bytelnější. Konečně v roce 1955 bylo započato se stavbou a vznikla zděná budova s kopulí o průměru šest metrů.

Mimo stavební práce pochopitelně členové kroužku nadále prováděli rozličná pozorování. Byly ustanoveny odborné sekce - přístrojová, časová a fotografická, pozoroval se výskyt meteorů, komet, přelety umělých družic a proměnné hvězdy. Později přibyla pozorování meteorologická (pravidelně třikrát denně od 1. ledna 1963), sekce propagační a popularizační. Byly zaznamenávány i otřesy půdy v podkrkonošské oblasti.

Začaly i skutečné výzkumné práce - pozorovala se zatmění Slunce a Měsíce, byly zachyceny signály 1. a 2. Sovětské kosmické rakety vyslané k Měsíci. Podařilo se i ojedinělé pozorování zákrytu hvězdy Regulus Venuší za denního světla. Údaje byly publikovány a ukázalo se, že to bylo jediné Středoevropské pozorování s malými přístroji.

V roce 1960 se lidová Hvězdárna (oficiální název) stala zařízením ONV Trutnov a jejím prvním ředitelem byl jmenován pan Vladimír Mlejnek. O prázdninách téhož roku se uskutečnila první letní astronomické expedice, na kterou si členové astronomického kroužku museli vzít dovolenou. Přijeli mladí z Hradce Králové, jeden z České Třebové, ubytování bylo ve stanech.

Byla dokončena celá řada úprav okolo i na pozemku (vyškvárování podlah u pozorovacích domků, upravovaly se cesty, kolem Hvězdárny se založily záhony a osázely květinami, školní děti vysázely stromky, které bránily větru a částečně stínily osvětlení z města). Zaběhly se pravidelné návštěvní dny pro veřejnost.

Na doporučení RNDr. Křivského z Ondřejova se počátkem šedesátých let hlavní odborná pozornost začala orientovat na Slunce. Pozorování se prováděla zpočátku v optickém oboru (zakreslování fotosféry, fotografie slunečních skvrn). Později (1964 a 1965) byla rozšířena o pozorování rádiová - na frekvencích 29,5 MHz a 32,7 MHz (dekametrové vlny) a registrace sluneční aktivity nepřímou registrací RTG záření (metodou atmosferiků na frekvenci 27 kHz). V roce 1966 byl pořízen úzkopásmový H-alfa filtr pro sledování a fotografování chromosferických erupcí. Pečlivě prováděná patrola stavu sluneční chromosféry zařadila úpickou Hvězdárnu mezi přední světové hvězdárny věnující se pozorování Slunce. Měření z úpické Hvězdárny jsou pravidelně publikována v prestižních astronomických publikacích a v mezinárodních bulletinech. V září 1969 spadl v obci Suchý Důl u Police nad metují meteorit na střechu domu. Zásluhou astronomického kroužku pan Mlejnek meteorit okamžitě identifikoval, pak se podařilo toto těleso včas do vědecké laboratoře v Heidelbergu v NSR na aparaturu zkoumání radioizotopů. Právě tam shodou okolností byly zkoumány kameny přivezené z Měsíce posádkou kosmické lodi Apollo 11 a tak se stalo, že "náš" meteorit byl prvním tělesem tohoto druhu na světě, které mohlo být takto zkoumáno. Zkoušky určily stáří meteoritu, složení a dráhu po které obíhal.

Odborná činnost pracovníků Hvězdárny se neomezuje pouze na Slunce. Středem zájmu jsou v dalších letech i komety, meteory a další pozorování. Neustále se rozvíjí popularizační činnost (přednášky na Hvězdárně, ve školách a letních táborech). Kromě těchto ryze astronomických aktivit se stále provádí pravidelná meteorologická měření, sleduje se znečištění ovzduší a seismické aktivity.

V roce 1986 odešel pan Mlejnek na odpočinek a do čela Hvězdárny se postavila Dr. Eva Marková CSc. Bylo vystavěno nové křídlo budovy, rozšířily se odborné i popularizační aktivity. Výzkum Slunce byl doplněn o velmi důležitý obor - pozorování úplných zatmění Slunce a noční pozorování se rozšířila především o sledování optických protějšků záblesku gama. Jejich poloha k nám přichází prostřednictvím sítě internet ve velmi krátké době po vlastní detekci gama záření na družicích. Navíc se činnost "noční astronomie" rozšířila o pozorování kataklyzmatických proměnných hvězd a astronomii malých těles sluneční soustavy. Přibyla i nová měření stavu ovzduší a seismická měření.

Znovu je velký důraz kromě odborné činnosti kladen i na práci s mládeží. Hvězdárna zajišťuje na Trutnovsku vedení astronomických kroužků v Úpici, v Trutnově i ve Dvoře Králové. Dále zajišťuje vedení kroužků výpočetní techniky na ZŠ v Úpici. Schůzky se konají jednou týdně. Krom toho jsou pro členy kroužků pořádány pozorovací večery, kde se mohou seznámit s objekty blízkého i vzdáleného vesmíru. Učí se také samostatně pracovat s dalekohledy. Metodicky se Hvězdárna podílí na vedení astronomických kroužků v Týništi n. Orl., Lomnici n. P. a v řadě dalších míst. Pro zájemce o astronomii ze vzdálenějších míst je určen Klub astronomů. Sdružuje mládež všech typů škol ve věku 10 až 20 let. Velkou tradici má i pořádání letního tábora - školy astronomie. Tato akce pod názvem "Letní astronomická expedice Úpice" má kořeny již v šedesátých letech v období vzniku Hvězdárny; první expedice proběhla v roce 1958. Sjíždějí se na ni zájemci z celé republiky, Slovenska a v některých letech i z jiných evropských zemí.

Na začátku nového tisíciletí došlo opět k rozšíření hvězdárny. Podle projektu "Rekonstrukce Hvězdárny" byly v letech 2001 a 2003 realizovány dílčí části a v roce 2004 bylo dokončeno sociální zařízení pro návštěvníky včetně invalidních, pozorovací terasa na střeše s venkovním schodištěm, kanalizační přípojka a zateplení fasády. Bylo provedeno statické zesílení staré zdi fotokomory a došlo k výměně 5 ks oken staré budovy za nová. Kolaudační řízení proběhlo 14. 12. 2004.

  Kde nás najdete

Zvětšit mapu

  Seismogram Úpice (UTC)

  Slunce Ha,Ca,Wl,ZaHa
ha ca
wl zaha

  Meteory-radar
Meteory pozorovné radarem

  ATM + GEOM
Atmosferiky
Šumy 32
Geomagnetika
Radon
Vysvětlení

  Počasí v Úpici (CHMI)

  Spřízněné stránky

продажа кофе в зернах

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému PHPRs