Přehled významných akcí za rok 2003

 

1. Letní astronomická expedice

Hvězdárna v Úpici, 18.7. - 3.8.2003. Určeno mládeži od 14 let. Cílem je seznámit členy kroužků s různými pozorovacími metodami, získat z nich zájemce o přírodní vědy, ev. amatérské pozorovatele a spolupracovníky hvězdáren.

 

2. Zimní astronomická expedice

Hvězdárna v Úpici, 27.12.2003 – 2.1.2004. Určeno zkušenějším pozorovatelům z řad mládeže, u nichž je hlubší zájem o astronomii a přírodní vědy.

 

3. Seminář Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

20. - 22. května. Interdisciplinární seminář s mezinárodní účastí. Zaměřen především na ekologii, hlavně je řešena problematika vzájemné souvislosti různých přírodních a fyzikálních parametrů.

 

4. Vydání sborníků ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Sborníky všech přednesených referátů na semináři v roce 2003 a v roce 2002.

 

5. Jednodenní seminář věnovaný Slunci

Hvězdárna v Úpici, 26.7. Určený účastníkům expedice, členům astronomické společnosti a veřejnosti.

 

6. Astronomická pozorování na hudebním festivalu v Trutnově.

Organizace astronomických pozorování nepřetržitě po celou dobu konání hudebního festivalu Trutnov – open air music festival ve dnech 22. – 24..8.  Určeno účastníkům festivalu i dalším příchozím, kteří měli možnost vedle hudebního zážitku seznámit se s noční oblohou i pozorováním Slunce.

 

7. Pozorovací soustředění členů klubu mladých astronomů

Proběhlo o prodlouženém víkendu na konci školního roku. Určeno členům klubu,

 

8. Mikroexpedice

 1x za dva měsíce, Hvězdárna v Úpici. Pozorovací víkendy pro účastníky expedic a další zájemce o samostatné pozorování a zapojení se do pozorovacích programů hvězdárny a zpracovávání dat.

 

 

 

9.  Pozorování přechodu Merkuru přes sluneční disk 7.5.

Mimořádné pozorování pro veřejnost, probíhalo ve všech prostorách hvězdárny buď přímo dalekohledy nebo ve formě projekce v přednáškové místnosti. Pořízena řada snímků a záznam průběhu kamerou.

 

10. Pozorování úplných zatmění Měsíce

16. května a 9. listopadu mimořádné pozorování pro veřejnost probíhalo všemi dalekohledy hvězdárny, doplněno projekcí v přednáškové místnosti. Pořízena řada snímků.

 

 11. Pozorování částečného zatmění Slunce 31.5.

Mimořádné pozorování pro veřejnost zahájené před východem Slunce všemi dalekohledy hvězdárny, doplněno projekcí v přednáškové místnosti. Pořízena řada snímků.

 

12. Pozorování Marsu

Mimořádné pozorování planety Mars v průběhu srpna a září, kdy se tato planeta nacházela v nejmenší vzdálenosti od Země. Pozorování probíhalo všemi dalekohledy hvězdárny i mimo oficiální návštěvní hodiny, doplněno přednáškami a promítáním.

 

13. Výjezdní pozorování pro veřejnost

Výjezdy s dalekohledy a uskutečnění  pozorování noční oblohy pro veřejnost v odlehlých místech, z nichž je problémová doprava  na hvězdárnu.

 

14. Výstava  Hvězdárny v Úpici

Stálá výstava věnovaná přehledu činnosti hvězdárny instalována v přednáškovém sále hvězdárny.

 

15. Celoroční soutěž pro školní mládež

Určeno školní a středoškolské mládeži, proběhla  na internetových stránkách Klubu astronomů ve dvanácti  kolech. Vyhodnocení probíhalo průběžně, každý měsíc.

 

16. Zpravodaj Klubu mladých astronomů – 4 x ročně

Určeno členům astronomickým kroužkům, Klubu mladých astronomů i veřejnosti. V časopise proběhla čtenářská soutěž, které se zúčastnila i řada nečlenů.

 

17. Vydávání Zpravodaje Hvězdárny v Úpici

Zpravodaj obsahuje soubor všech dat naměřených na Hvězdárně v Úpici a jejich zpracování, včetně abstraktů odborných prací prezentovaných u nás i v zahraničí, jejímiž autory jsou pracovníci Hvězdárny v Úpici Je zpravidla doplněn několika zajímavými populárními články. Vychází 2x ročně.

 

18. Vydávání astronomického cirkuláře

Nejnovější informace o objevech v astronomii - 6x ročně - určeno zájemcům o novinky v astronomii.

19. Vydání Malého astronomického kalendáře

Měsíční přehledy úkazů na obloze v r. 2004 - určeno všem zájemcům o astronomii a úkazy na obloze.

 

20. Poskytování aktuálních informací

Hvězdárna v Úpici zajišťuje servis zasílání nejaktuálnějších astronomických informací formou SMS na mobilní telefon a na www stránkách.

 

21. Www stránky klubu mladých astronomů

Od června 2000 začala hvězdárna provozovat nové webové stránky, určené především členům klubu, ale i školám a mládeži jako takové. Obsahují nejnovější informace z oboru astronomie a kosmonautiky, informují o viditelnosti objektů vesmíru pro každý den včetně přeletů družic, návody na pozorování, přehledy článků v astronomických časopisech a odkazy na další www stránky. Aktualizovány každý den.

 

22. Astronomický Mikuláš

5.12. odpoledne plné astronomických soutěží a her pro děti ve věku od 4 do 10 let, spojené s promítáním astronomických filmů a besedou.

 

 

23. Dny otevřených dveří

Akce v rámci Mezinárodního meteorologického dne a Mezinárodního dne dětí - prohlídka hvězdárny, pozorování, soutěže pro děti a mládež, besedy, přednášky.

 

24. Mezinárodní kosmický týden

V rámci Mezinárodního kosmického týdne proběhla na hvězdárně výstava, cyklus přednášek a beseda s mládeží.

 

25. Beseda a pozorování pro vozíčkáře

Akce pro postižené spoluobčany spojené s prohlídkou hvězdárny, astronomickým pozorováním a besedami

 

26. Škola v přírodě

Na požádání Gymnázia v Kolíně byl pro studenty v rámci školy v přírodě připraven celotýdenní program spojený s cyklem přednášek,  pozorováními a doprovodným astronomickým programem

 

27. Dny Slunce

Od 18. do 23. března probíhala mezinárodní akce pořádaná NASA a ESA  Dny Slunce. Naše hvězdárna se do této akce také zapojila. Po celou období byla hvězdárna přístupná pro veřejnost i mimo návštěvní hodiny, kdy probíhala pozorování, přednášky a besedy.